Medlemsaktivitet och Årsmöte

Enligt god tradition kommer SFM att erbjuda sina medlemmar en intressant och tankeväckande eftermiddags föreläsning som en liten försmak inför Medlingens dag i kombination med årsmötet!

Denna gång kommer Kickis Älgamo polis som för tillfället är verksam som utredare för Stockholms stad, med ansvar för en kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karraktär .

Kickis ska prata om medling i bla svåra hederskonflikter, om vikten av att se till helheten i konflikten, vad som är möjligt och hur man bör tänka i en hederskonflikt. Vad är det för krafter som sätts igång! Konflikten har ingen geografisk gräns – därav behöver samhällets vyer och kompetes vidgas!

Dagen avslutas med årsmöte där dagordningen har stadgeenligt utseende. Frågor som önskas behandlas skall vara ordföranden tillhanda senast den 23/3.