Nyheter/// Workshop med professor Howard Zehr

Foreningen for Mediation/Konfliktmægling
The Promise and Challenge of Restorative Justice
en workshop med professor Howard Zehr
Fredag den 14. november 2008 kl. 10 – 16.

Københavns Universitet, Metro 8, Metroannekset, Fiolstræde 4-6

Howard Zehr er professor i Restorative Justice på Eastern Mennonite University, Virginia og kaldes med rette for “The grandfather of Restorative Justice”. Hans bog Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice fra 1990 blev et banebrydende værk i udviklingen den genoprettende ret ikke blot i USA, men over hele verden hvor genoprettende ret vandt frem som enten et alternativ eller som et supplement til straf.

Howard Zehr skriver:
This workshop will provide a basic overview of restorative justice – the reasons for it, principles that guide it, and some of the practices within the field – in a combination of short presentations, discussion, and videos. It will also provide an opportunity to explore its relevance in the Danish context.

Workshoppen henvender sig til folk med baggrund i mediation eller med interesse for Restorative Justice, som ønsker inspiration til deres tænkning og praksis. Det anbefales, at man forud for workshoppen læser ”The little book of Restorative Justice” af Howard Zehr. En oversættelse af bogen vil udkomme på Akademisk Forlag i forbindelse med Zehrs besøg i Danmark.

Workshoppen holdes på engelsk. Der er plads til 25 deltagere.

Pris incl. frokost: 1.000 kr.

Tilmelding sendes til ffmk@ffmk.dk inden den 25. oktober 2008 med angivelse af navn og arbejdssted.