Skolmedlare försvarade sin avhandling

Projektet Medling i Skolan har utarbetats och letts av Linda Marklund. Den 15 juni försvarade hon en licentiatavhandling i Uppsala och den avhandlingen bygger till stor del på det empiriska material som skolmedlingsprojektet gett. Licentiatavhandling kan laddas ner från Uppsala universitets hemsida.