Konferensrapport av Nadira Nilsson

Alla som har läst och utövat medling vet svårigheten med att vara opartisk. Detta är något en medlare måste vara enligt lagen. Den 25 April 2007 hade Svenskt Forum För Medling en konferans som berörde just denna punkt.

Opartiskhet- vad är det?
• Är det möjligt att vara fullständigt opartisk?
• Är det nödvändigt?
• Hur förhåller man sig till lögnen och de positiva eller negativa känslor en klient väcker hos en själv?
• Är självutvärdering vägen till opartiskhet och hur bär man sig åt i så fall?
Den fulla rapporten finns att läsa här!