Rapport från European Forum for Restorative Justice

SFM var representerat av två av styrelsens medlemmar. Konferensen var mycket lyckad och visade på den stadiga framväxten av medling i Europa. Kolla på Rapporten här!