European forum for Restorative Justice

Den fjärde Europeiska konferensen om RJ hölls i Barcelona den 15-17/6-06. Deltog gjorde närmare 250 personer från runt om i Europa med inslag av internationella gäster bland annat från Indien, Australien och Thailand. Denna konferens hade titeln ”Reparativ rättvisa och vidare – en agenda för Europa”. Syftet var att ge ett bredare perspektiv på RJ, samtidigt som man behöll kärnpunkten ”rättvisa”. Alla vill ha rättvisa, men människor menar olika saker med begreppet, något som medlare och andra verksamma i RJ upplever dagligen.

Konferensen hade fem huvudsakliga teman:

Konferensen var ett komplext möte mellan praktiker och forskare som alla brann för samma tanke. Från Sverige märktes förutom Pia Törnstrand och Linda Marklund från SFM, Eleonore Lind – BRÅ, Alf Vinnäs (vår eminenta talare på vårens konferens om hur man hantera traumatiska situationer i en medling), medlare, advokater och åklagare från Uppsalas medlingsverksamhet, personal från kriminalvården i Norrköping.