Inbjudan tillen heldagskonferens kring temat Opartiskhet – vad är det? En konferens om självutvärdering och etik vid medling och konflikthantering

Onsdagen den 25 april 2007 i Trygg-Hansa Huset, Fleminggatan 18, Stockholm

Föreläsare och moderator är Bo Eneroth, utbildare av vårdens praktiker, författare och docent i sociologi


Program