• banner3-Recovered2

Ny avhandling om brottoffer

Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, disputerade den 3 december 2014 på en avhandling med titeln Human rights for victims of non-state crime...

+ Läs vidare

Effekter av medling vid brott

Socialstyrelsen har publicerat en sammanfattning av systematiska översikter av medling vid brott. Resultat: De tio studierna som inkluderats i översikten ger stöd för att medling vid brott sannolikt verkar vara effektivt för att minska återfall i brottslighet hos personer som dömts för brott och där mötena har skett i både gärningspersonen och brottsoffrets intresse...

+ Läs vidare

Jämförande rapport för att skydda brottsoffers rättigheter i EU

Projektet ”Att skydda brottsoffrens rättigheter i EU: teori och praktik av mångfald av behandling under rättegång” har utmynnat i en jämförande rapport som syftar till att: a) identifiera trender inom behandling och erkännande av offren i EU: s medlemsstater att införliva bestämmelserna i direktivet; b) bedöma effektiviteten av direktivet; och c) lägga fram konkreta politiska rekommendationer för...

+ Läs vidare