Kristianstadsbladet skriver om Medling

Kristianstads kommun tar ansvar för medling genom satsning på samverkansdag. Kristianstadsbladet skriver om dagen och medling med rubriken “Fler behöver erbjudas medling – enbart 32 fall i fjol”...

+ Läs vidare

Socialstyrelsen önskar SFM:s synpunkter

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjuds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggningen av ärenden som gäller unga lagöverträdare...

+ Läs vidare