Föreläsningar under RJ week

Samordnare för Medlingsverksamheten på Brottsförebyggande Centrum i Värmland kommer tillsammans med brottsofferjour och socialtjänst att hålla tre föreläsningar den 20-22 november under RJ week...

+ Läs vidare

Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg

Välkomna till ett möte för att diskutera: Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg? ”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden...

+ Läs vidare