Till alla intresserade av ett Fredens Hus i Göteborg

Välkomna till ett möte för att diskutera: Hur skapar vi ett Fredens Hus i Göteborg? ”Syftet med ett Fredens Hus i Göteborg är att ge ökad kunskap om och träning i konstruktiv konflikthantering på lokal och global nivå med inriktning mot personal, barn och ungdomar i förskola, skola och på fritiden...

+ Läs vidare

Afterwork för medlare 8 juni 2017

Afterwork för medlare Svenskt forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av advokat och familjemedlare Alexandra Lyckman...

+ Läs vidare