sfm-banner-22mars_02

Workshop i Oslo om konflikthantering

Den 11 och 12 februari 2015 inbjuds skandinaver med kunskap, erfarenhet och ansvar kring social säkerhet och konflikthantering att samlas i en workshop i Oslo för samtal om hanteringen av konflikter...

+ Läs vidare

Ny avhandling om brottoffer

Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, disputerade den 3 december 2014 på en avhandling med titeln Human rights for victims of non-state crime...

+ Läs vidare

Effekter av medling vid brott

Socialstyrelsen har publicerat en sammanfattning av systematiska översikter av medling vid brott. Resultat: De tio studierna som inkluderats i översikten ger stöd för att medling vid brott sannolikt verkar vara effektivt för att minska återfall i brottslighet hos personer som dömts för brott och där mötena har skett i både gärningspersonen och brottsoffrets intresse...

+ Läs vidare