Delta på SFMs årsmöte online (onsdag 22/4)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till årsmöte.

Den 22 april 2020 Kl 17.30 kommer vi att hålla mötet digitalt.

Anmäl dig nedan om du önskar att vara med digitalt, vi kommer då att skicka ut en länk till dig för att vara med på mötet.

Anmäl dig här.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars.

Effektiv medling vid skilsmässor, enligt finsk modell?

Nu lyfts röster från föräldrar att de önskar att få effektiv medling vid skilsmässor. Flera föräldrar uppger att de inte är helt nöjda med de samarbetssamtal som erbjuds runt om i kommunerna. Sydsvenskan skriver om detta i en artikel där Christina Olsson
generalsekreterare för organisationen Makalösa föräldrar intervjuas. ”Hon är orolig för att antalet vårdnadstvister ökar vid skilsmässor. För barnens skull vill hon att Sverige ska testa en finsk modell med tidig och tydlig medling mellan föräldrar som bråkar.” Det innebär bland annat att paren ska få hjälp av såväl en jurist och en psykolog där dialogen har fokus på att finna lösningar. Det är ingen som blir vinnare vid utdragna tvister; inte föräldrarna, inte barnen och inte samhället beskriver Olsson.

 

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

 

Kanske har vi i Sverige en del att lära om effektiv medling vid skilsmässor av Finland, eller vad tror ni? En försöksverksamhet som testar medling vid skilsmässor enligt finsk modell i olika kommuner hade kanske varit önskvärt? Det är något att klura över!

Riksdagspolitiker intresserar sig för medling

SFM vill sprida goda exempel som görs på medlingens områden och gläds åt de många goda initiativ Lucas Seiron och Vändpunkten, som ansvarar för medling i Jönköping och Habo kommun, gör.

Lucas Seiron berättar:

”I samhällsdebatten idag förekommer det mycket diskussioner kring ungdomar och därför så har Vändpunkten haft kontakt med två riksdagspolitiker som sitter i justitieutskottet för att prata om ungdomars situation i samhället. Mattias Ingesson (KD) tog själv kontakt med Vändpunkten i slutet av februari och sedan så har Vändpunkten kontaktat Carina Ödebrink (S) som kom på besök i början av mars. Samtalen berörde ungdomskriminalitet och ungdomsutsatthet i stort, men stort fokus blev på medling vid brott. Samtal fördes kring att ha medlingssamordnare på både regional- och nationellnivå, varför det blir allt färre medlingar och att bara ungefär hälften av alla Sveriges kommuner erbjuder medling fastän det är en lagstadgad verksamhet.

Det blev bra och givande diskussioner med både Mattias Ingesson och Carina Ödebrink som hade flera tankar kring hur de skulle kunna lyfta medlingsfrågan på riksdagsnivå. Vändpunkten kommer ha fortsatt kontakt med dem båda i framtiden för att följa upp utvecklingen.”

After work 3 mars 2020, Familjemedling – I huvudet på en domare

Under trevliga och lättsamma former sammanstrålade ca 25 personer med olika yrkesroller men med ett gemensamt intresse för familjemedling för att lyssna på Anna Flodin, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Anna, som har ett särskilt ansvar och intresse för de humanjuridiska frågorna vid domstolen, och tidigare varit engagerad i SFM´s styrelse lotsade församlingen genom de familjerättsliga målens handläggning vid domstolen och de överväganden en domare ställs inför. Frågor som vilka mål/ärenden är egentligen medlingsbara, när är en bra tid för medling och vem är en lämplig medlare enligt domstolen diskuterades. Många i rummet var aktiva medlare men många var också nyfikna på medling som verktyg och intresserade av att höra mer om domstolens syn på medling.

Många utbyten av tankar och erfarenheter luftades under kvällen och sorlet runt borden över ett glas och lite goda snacks denna mörka och regniga tisdagskväll i Häktets ölbar visade verkligen hur viktigt och engagerande det är med tvärprofessionellt möten. När det var dags för uppbrott tror jag vi var många som gick hemåt med en och annan ny tanke, en känsla av goda och respektfulla möten mellan engagerade personer och värmen av att delade tankar är gott och berikande!

SVT Nyheter: ”Gärningsmän ställs öga mot öga med offret: Effektiv metod”

I Uppsala startade medlingsverksamheten för över 25 år sedan och nu satsas
ytterligare resurser på det beprövade arbetssättet. ”Fler medlingar mellan
gärningsmän och offer. Det är en av delarna i en kraftsamling som ska till för att stävja den ökade ungdomskriminaliteten i Uppsala.” I reportaget beskrivs positiva effekter av medling vid brott. ”Enligt enkäter som Socialtjänsten gjort är både offer och förövare nöjda efteråt.” Medlingen ska också utökas för att ”(…) kunna ske på skolor med hjälp av utbildad socialtjänstpersonal på plats.”

En utökning av medlingsverksamheten i Uppsala ser SFM som mycket positivt.

Se hela artikeln och reportaget här:

SVT Nyheter, Uppsala

 

Pressmeddelande från Uppsala kommun: ”Medlingssamtal kan vara ett sätt att gå vidare efter ett brott”

♦ Pressmeddelande från Uppsala kommun ♦

Ett medlingssamtal kan vara till hjälp i bearbetningen av brottshändelsen och har visat sig vara uppskattat av både brottsutsatt och gärningsperson (den genomsnittliga skattningen är 9/10). Socionomen och medlaren Calle Rönnbäck säger att: ”Medling är en av få insatser som erbjuds brottsoffret. Rättsväsendet har annars i princip främst fokus på gärningspersonen och att den personen ska få sitt straff. Medlaren är med som stöd i samtalet. Det är de unga som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.”

Se hela pressmeddelandet här:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/medlingssamtal-kan-vara-ett-satt-att-ga-vidare-efter-ett-brott/

SFM uppmanar fler kommuner att ge information om medling på sina hemsidor, det är trots allt en lagstadgad skyldighet att kunna erbjuda medling vid brott.

Medling intresserar gymnasieelever

Många elever som går sista året på gymnasiet ska idag lämna in sina
gymnasiearbeten (GARB). SFM har under året fått rekordmånga förfrågningar om att intervjuas om medling med anledning av GARB. Det tycker SFM är roligt. Både SFMs ordförande Pia Törnstrand och styrelseledamot Madeléne Polfors har intervjuats.