SFMs kommande aktiviteter

Nätverksträff familjemedling 15 maj

Afterwork för medlare 8 juni 2017

Afterwork för medlare Svenskt forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av advokat och familjemedlare Alexandra Lyckman...

+ Läs vidare

SOU 2017:6 Se barnet!

Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning Regeringen beslutade i juni 2014 att tillsätta en särskild utredning med uppdrag att utvärdera 2006 års vårdnadsreform...

+ Läs vidare

2014 års vårdnadsutredning

2014 års vårdnadsutredning har kontaktat SFM för att överlägga angående familjemedlingens utveckling i Sverige och för att inhämta SFMs synpunkter...

+ Läs vidare