Föreläsning om barn som tar avstånd från en förälder

Emellanåt stöter vi som arbetar med familjetvister och verkställighetsmål på situationer där barn tar avstånd från en förälder. Det blir då viktigt att försöka förstå något om dynamiken i barnets avståndstagande, är det ett berättigat avståndstagande utifrån föräldrabrister, handlar det om en ansträngd relation mellan barn och förälder eller har det att göra med den omstridda termen alienation?

Den 15 oktober 2020 höll Michael Saini, professor vid fakulteten för socialt arbete vid University of Toronto en digital heldagsföreläsning anordnad av Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR. Saini undervisar i familjemedling på fördjupningsnivå, är styrelseledamot i The Association of Family and Concilliation Courts (AFCC), är redaktionsledamot för Family Court Review och Journal of Divorce and Remarriage och har över 100 publikationer inom området.

Michael Saini var under föreläsningsdagen mån om att förtydliga och fördjupa en del centrala begrepp och perspektiv inom ämnesområdet. Han var också mån om att belysa hur modern forskning närmar sig frågan för att markera avstånd från 80-talets psykiatriska perspektiv och begreppet PAS.

Det neutrala begrepp som nu ofta används på engelska är resist and refuse dynamics -RRD , begreppet beskriver barnets motstånd eller vägran till kontakt utan att låsa fast orsak. Saini redovisade under dagen olika professionellas åsikter och synpunkter samt talade om en del bemötandestrategier och behandlingsalternativ. Han återkom till att man bör vara noga med att skilja på alienerande föräldrabeteenden som kan uppkomma i högkonfliktseparationer och ibland blir ett vapen i vårdnadstvister och mer grundläggande alienerande föräldrabeteenden som kan ha sitt ursprung i personlighetsstörningar eller sjukdom samt vara mycket skadliga för barn. Vissa argumenterar för att de känslomässiga skadorna som barn kan utsättas för bör jämställas med barnmisshandel.

Frågor om RRD är berörande och intressanta. Just nu pågår mycket ny forskning inom ämnesområdet och flera nya böcker har publicerats. SFM bevakar detta och funderar på hur vi kan fördjupa oss i frågan och hoppas på att snart få återkomma i ämnet. Har du tankar hör gärna av dig!

Nina Stenbom, styrelseledamot SFM

Hur påverkas medling av coronapandemin?

Hur påverkas medling av coronapandemin?

2020 har varit ett annorlunda medlingsår där alternativa konfliktlösningsmetoder och kreativiteten har fått extra stort utrymme på flera håll. Medling som promenadmöten, samarbetssamtal som konferenssamtal via telefonen- och helt nya vägar som det inte ens var tal om innan coronapandemin är nu en vardag. Tror ni fördelarna med medling öga mot öga förvinner om medlingen sker digitalt?

SFMs brottsmedlargrupp har kontaktat olika kommuner för att få svar på hur medling vid brott påverkas av coronapandemin. Svaren är inte entydiga. Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Hur har de som fått en lyckad utveckling gjort?

Ett exempel är en kommun som under kort tid fått in många nya medlingsärenden i samband med att medlingsverksamheten har gått ut till alla högstadieskolor och erbjudit skolmedling i ärenden som skett i anslutning till skola och där brottet polisanmälts. Detta i ett led att erbjuda medling snabbare i samband med begånget brott. Det är också direkt kopplat till att ungdomsbrotten ökat samt att det har gått ner i åldrarna. Kommunen ser på ärenden i skolmiljö som polisanmälts som prioriterande.

Från andra håll med lyckad utveckling beskrivs att medlingsverksamheterna har fått ökat inflöde av medlingsärenden och att de kommer från polisen. Det goda samarbetet med polisen och ökat inflöde av medlingsärenden framhäver flera medlare är nyckeln för en lyckad medlingsverksamhet.

Coronapandemin är inte över än och vi medlare lär oss ständigt nya verktyg. Hur medling påverkats av coronapandemin är fortfarande för tidigt att säga men det är ett intressant område att undersöka vidare.

Hör gärna av er till SFM och berätta hur er medlingsverksamhet påverkats av pandemin: info@s-f-m.se

Online nätverksträff om digitala lösningar vid medling, 1 december

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till en nätverksträff online. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter angående digitala lösningar vid medling. Hur medlar vi på distans, och hur påverkas medling av coronapandemin? Tips och trix i form av erfarenhetsutbyte kommer att prägla kvällen.
Anmäl dig här: https://bit.ly/3m9WulH
1 december 2020 kl. 17:30 – 19:30 ca, via Zoom.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar för 2021 (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65.
Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se

SFM afterwork och nätverksträff 1 december: ”Medling och digitala lösningar”

Nätverksträffen som skulle hållas 1 december på O’Learys i Stockholm kommer ske digitalt (via Zoom) istället med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19.

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff och afterwork. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter angående digitala lösningar vid medling. Hur medlar vi på distans, och hur påverkas medling av coronapandemin? Tips och trix i form av erfarenhetsutbyte kommer att prägla kvällen. Inriktning medling vid brott, men alla som är intresserade av ämnet är välkomna.

Vi träffas digitalt och samtalar om kvällens tema. Syftet med nätverksträffen är att personer ur olika yrkeskategorier inom Medling kan utbyta idéer, metoder och erfarenheter.

Anmäl dig här.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar för 2021 (200 kr).

Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

 

Inställt pga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Afterwork och nätverksträff om familjemedling den 22 oktober: ”Låsta lägen – hur kan man som medlare gå tillväga?”

Inställt pga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, vi återkommer med ett nytt datum när läget ser annorlunda ut.
Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter av familjemedlingar där utsikterna för en överenskommelse till synes varit små, men där parterna ändå nått en samförståndslösning.

Anmäl dig här: https://bit.ly/2G5CIrE

Begränsat antal platser, först till kvarn.

22 oktober 2020 kl. 17:30 – 19:30 ca.
O’Learys Östermalm, Storgatan 27, Stockholm.
(Anmäl dig senast den 16 oktober 202)
Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
Anmälningsavgiften är 220 kr för medlemmar och 290 kr för de som inte önskar att bli medlemmar. Avgiften inkluderar lättare middag och en valfri dryck. Vänligen informera oss om eventuella allergier i samband med anmälan.
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Antalet deltagare och sammankomsten i stort är anpassad efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

”Medling är inget mesigt kompromissande”

Sydsvenskan uppmärksammar att medlarproffset Eric M Runesson, ledamot av
Svenska Akademien och justitieråd i Högsta domstolen, fyller 60 år. I intervjun med
Runesson, som utgör underlag för artikeln, får han bland annat besvara frågan:
”Apropå medling – vad är viktigast att tänka på?”

Runesson svarar: – Rent generellt börjar man en medling med att vara en aktiv lyssnare. Det kan innebära att man omformulerar det en part har sagt. Då får talaren ett kvitto på att någon har hört. Det blir en mer effektiv färd framåt än om parterna bara ska framhålla sin mening. Målet måste ju vara ett förnuftigt handhavande av konflikten. Det är nog kärnan. Ibland är det klokast att konflikten biläggs, ibland att ta den till en ny nivå. Allt kan inte lösas med en kram. Medling på det sättet är inget mesigt
kompromissande. Det är en kvalitetssäkringsprocess. När den är klar kan det bästa vara att ”go to war,” så ser jag på det.

Läs hela artikeln här: Sydsvenskan

Medlingens dag flyttas fram

På grund av coronakrisen så behöver vi tyvärr ställa in Medlingens dag som var planerad att hållas i oktober. Vår ambition är att under hösten istället erbjuda webbinarier angående intressanta ämnen på medlingsfältet. Kom gärna med förslag på ämnen info@s-f-m.se
Vi återkommer med ett nytt datum för Medlingens dag så snart som möjligt!