nyheter /// eftersnack

Konfliktlösarna Jan Norman och Liv Larsson medverkade i Eftersnack med temat medling förra veckan, se länk; http://svtplay...

+ Läs vidare

nyheter /// från European Forum Restorative Justice

Dear friends of the European Forum Restorative Justice, We would like to inform you that there will be three vacant positions available for research projects to be carried out on behalf of the European Forum for Restorative Justice...

+ Läs vidare

nyheter /// ny rapport

Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) vid Socialstyrelsen fick 2007 i uppdrag av socialdepartementet att sammanställa kunskap om verkningsfulla behandlingsmetoder som kan användas i socialtjänstens arbete med unga lagöverträdare...

+ Läs vidare

nyheter // Konferens

“Konflikt – passion och kollision” – att förebygga och hantera konflikter Konferens den 12 mars 2009 Stockholm En högaktuell konferens om konflikter och konflikthantering i skolans vardag...

+ Läs vidare

nyheter/// Medling vid brott

Brå har gett ut en rapport med titeln “Medling vid brott – En sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag”, skriven av Lars Alexandersson...

+ Läs vidare

nyheter /// Inbjudan

The 2nd Restorative Practices International (RPI) conference is happening in downtown Vancouver from the 31 May to 3 June 2009...

+ Läs vidare