Medlingens dag 2008

SFM i samverkan med RMVB övertog ansvaret att arrangera Medlingens dag, då Brå inte längre har kvar Medlingsuppdraget...

+ Läs vidare

Medlemsaktivitet och Årsmöte

Enligt god tradition kommer SFM att erbjuda sina medlemmar en intressant och tankeväckande eftermiddags föreläsning som en liten försmak inför Medlingens dag i kombination med årsmötet! Denna gång kommer Kickis Älgamo polis som för tillfället är verksam som utredare för Stockholms stad, med ansvar för en kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karraktär ...

+ Läs vidare

Arbetsmöte styrelsen

Den 23-24/3 hade styrelsen för SFM tillsammans med representanter från RMVB ett arbetsmöte där bland annat ett eventuellt samgående mellan föreningarna diskuterades...

+ Läs vidare

Skolmedlare försvarade sin avhandling

Projektet Medling i Skolan har utarbetats och letts av Linda Marklund. Den 15 juni försvarade hon en licentiatavhandling i Uppsala och den avhandlingen bygger till stor del på det empiriska material som skolmedlingsprojektet gett...

+ Läs vidare

Medling vid brott i Luleå

Från och med 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för landets kommuner att kunna erbjuda gärningsmän under 21 år medling...

+ Läs vidare