SFMs kommande aktiviteter

Nätverksträff familjemedling 15 maj

Ny FAP om medling

Den 1 juli 2008 trädde Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens rutiner för medling med anledning av brott; FAP 483-1, i kraft...

+ Läs vidare

Konferens i Norge

Restoring Justice: Exploring methodological and theoretical challenges In the attachment restoring-justice-conference-troms%c3%b8-2008...

+ Läs vidare

Årsmöte med föreläsning

Det var bra uppslutning av nya och gamla medlemmar på årsmötet! Eftermiddagen startade med en tankeväckande föreläsning av Kickis Älgamo och avslutades med själva årsmötet...

+ Läs vidare

Succé för Medlingens dag!

Medlingens dag den 24/4 var en succé både för arrangörerna och för deltagarna. De ca 220 deltagarna fick verkligen ”Hopp om att mötas när man inte vill träffas”...

+ Läs vidare

Medlingens dag 2008

SFM i samverkan med RMVB övertog ansvaret att arrangera Medlingens dag, då Brå inte längre har kvar Medlingsuppdraget...

+ Läs vidare

Medlemsaktivitet och Årsmöte

Enligt god tradition kommer SFM att erbjuda sina medlemmar en intressant och tankeväckande eftermiddags föreläsning som en liten försmak inför Medlingens dag i kombination med årsmötet! Denna gång kommer Kickis Älgamo polis som för tillfället är verksam som utredare för Stockholms stad, med ansvar för en kartläggning om det hedersrelaterade våldets omfattning och karraktär ...

+ Läs vidare

Arbetsmöte styrelsen

Den 23-24/3 hade styrelsen för SFM tillsammans med representanter från RMVB ett arbetsmöte där bland annat ett eventuellt samgående mellan föreningarna diskuterades...

+ Läs vidare