SFMs kommande aktiviteter

Nätverksträff familjemedling 15 maj

nyheter // Konferens

”Konflikt – passion och kollision” – att förebygga och hantera konflikter Konferens den 12 mars 2009 Stockholm En högaktuell konferens om konflikter och konflikthantering i skolans vardag...

+ Läs vidare

nyheter/// Medling vid brott

Brå har gett ut en rapport med titeln ”Medling vid brott – En sammanfattning av Brå:s femåriga regeringsuppdrag”, skriven av Lars Alexandersson...

+ Läs vidare

nyheter /// Inbjudan

The 2nd Restorative Practices International (RPI) conference is happening in downtown Vancouver from the 31 May to 3 June 2009...

+ Läs vidare

nyheter /// Konferens

Svenskt forum för medling och konflikthantering Kommer att hålla en konferens kring temat Medlingsmetodikens smörgåsbord – från rollspel, litteratur, film och symbolkort...

+ Läs vidare

Nyheter/// Gæstebesøg af professor Howard Zehr

Gæstebesøg af professor Howard Foreningen for Mediation/Konfliktmægling har i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet inviteret professor Howard Zehr til Danmark, og vi er meget glade for, at det er lykkedes netop i dette efterår, hvor et udvalg i Justitsministeriet barsler med en betænkning om organisering af en permanent og landsdækkende ordning med Konfliktråd...

+ Läs vidare

obs, rätt mailadress?

Styrelsen genom Pia Törnstrand skickade precis ut ett medlemsbrev. Det verkar som att många av adresserna var felaktiga...

+ Läs vidare