Nyheter/// Gæstebesøg af professor Howard Zehr

Gæstebesøg af professor Howard Foreningen for Mediation/Konfliktmægling har i samarbejde med Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet inviteret professor Howard Zehr til Danmark, og vi er meget glade for, at det er lykkedes netop i dette efterår, hvor et udvalg i Justitsministeriet barsler med en betænkning om organisering af en permanent og landsdækkende ordning med Konfliktråd...

+ Läs vidare

obs, rätt mailadress?

Styrelsen genom Pia Törnstrand skickade precis ut ett medlemsbrev. Det verkar som att många av adresserna var felaktiga...

+ Läs vidare

nyheter /// välkomna!

Riksföreningen medling vid brott har upphört och i samband med detta erbjöds dess medlemmar möjligheten att gå över till SFM...

+ Läs vidare