Suppleant – Micaela Hoppe

Jag är familjerättssocionom, verksam i Värmland. Jag har arbetat inom familjerätt sedan 2003, framför allt med
komplicerade konflikter mellan föräldrar. Sedan 2014 är jag egenföretagare och tar uppdrag från kommuner och
tingsrätt, samt emellanåt från privatpersoner. Jag har även handledningsuppdrag för de som arbetar inom kommunal familjerätt.

Som framgår har jag arbetar främst inom familjerätt och den typen av medling, men innan dess, 1997-2003 arbetade jag som
brottsofferassistent och organiserade arbetet runt brottsoffer och vittnesstöd i Norra Värmland, vilket gav mig nära inblick i brottsoffers situation och inte minst familjevåld.

Min utbildningsbakgrund är en socionomexamen från Stockholms universitet 1996,
olika kompletterande utbildningar genom åren. Handledarutbildning i psykosocialt
arbete på Ersta-Sköndal-Bräcke högskola 2018. För närvarande utbildar jag mig inom psykodrama.

Det som alltid fascinerat mig är möten mellan människor. Det finns så mycket
möjligheter. När det är komplicerat så behövs det någon som håller i och håller ihop, och som med trygg hand kan hjälpa de tvistande framåt. Därför är medlarna
så viktiga. Let´s keep up the good work! Svenskt forum för medling och
konflikthantering behövs som en samlande kraft i detta.