Kassör – Ingeborg Bjerlestam

Jag arbingeborg-404x504etar som advokat på Lebenberg Advokatbyrå med särskild inriktning på familjerätt och arvsrätt. Jag har tidigare arbetslivserfarenhet från bland annat domstol.

En stor del av mitt arbete som ombud går ut på att biträda mina klienter i förhandlingar och ingåendet av överenskommelser. Överenskommelser är i flera fall att föredra istället för en process i domstol. Med medling och samförståndslösningar i ett så tidigt skede som möjligt i en tvist kan man nämligen enligt min uppfattning uppnå mer hållbara lösningar.

Jag ser fram emot att utveckla och sprida medling som konflikthanteringsmetod i Sverige