Ledamot – Nina Stenbom

Jag har ägnat nästan hela mitt yrkesliv till arbete inom det familjerättsliga området. Under väldigt många år arbetade jag som familjerättssekreterare i Danderyds kommun och sedan 2015 driver jag tillsammans med en kollega egen verksamhet under namnet Familjeperspektiv AB. I båda dessa verksamheter har jag arbetat med konflikter mellan föräldrar i samband med separationer. Samarbetssamtal och utredningar till domstol i vårdnads-, boende- och umgängestvister var min vardag inom den kommunala verksamheten. Idag arbetar jag bredare men fortfarande oftast med konfliktlösning rörande familjetvister som utgångspunkt. Det betyder att jag idag arbetar med frivilliga samtal med både föräldrar och barn inför, under eller efter en separation. Jag arbetar också som medlare i familjetvister på uppdrag av domstolen.

Jag har under mina år inom den kommunala familjerätten dragit igång en del nätverk för kollegialt samarbete och utveckling. Jag har under många år arbetat med frågor om våld i nära relationer.

Min grundutbildning är en jur kand. Jag har därefter utbildat mig vidare inom framförallt barns behov och relationella frågor. Jag har numera en magister examen i socialt arbete och är familjeterapeut. Jag har gått en uppdragsutbildning på Ersta Sköndals högskola rörande samarbetssamtal och har kortare utbildningar i Family mediation och High conflict families. Jag är utbildad gruppledare för BRIS Skilda världar, en barngruppsverksamhet för barn vars föräldrar har svåra konflikter.

Jag hoppas att jag i SFMs styrelse ska kunna arbeta för att utveckla samarbete mellan olika yrkesgruppers tankar om alternativ konfliktlösning. Genom erfarenhetsutbyte hoppas jag att vi kan förstå varandra bättre och öka kunskapen om medling