Medlingens dag 2008

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering inbjöd den 24 april 2008 till Medlingens dag. En dag helt ägnad åt medling och konflikthantering. Dagen blev otroligt lyckad med 230 deltagare.

Medling är på stark frammarsch världen över, så också i Sverige. Detta uppmärksammades genom arrangemanget Medlingens dag 2008 . Syftet med dagen var att bredda, fördjupa och utveckla kunskapen om medling som process och konflikthanteringsmetod i teorin och praktiken.

Sponsorer var Stockholms stad och Socialstyrelsen i sammarbete med Sveriges Domstolar.

program-medlingens-dag-1

Dagen innehöll bland annat följande:
worskshop
medlingens-dag-plenumforelasningar1
restorative-dialogues-after-sexual-assault-11
konflikter-i-narsamhallet1
alternativ-tvistelosning-workshop