Lögner och beskyllningar om lögn

Det finns få saker som är så upprörande för många personer som att bli anklagade för att ljuga. Om sådana beskyllningar görs, måste medlaren vara mycket uppmärksam på vilka effekter det får. Om medlaren har goda skäl att misstänka att en part faktiskt ljuger bör man föra ett enskilt samtal med denna och förklara att man själv och motparten inte litar på vad denne säger och att detta har mycket negativa verkningar på processen.

Lämna ett svar