Länkar

NATIONELLA ORGANISATIONER

Brottsoffermyndigheten

www.Brottsoffermyndigheten.se

Brottsofferjouren

http://www.boj.se

BRÅ

http://www.bra.se

Riksförening medling vid brott

www.medlingvidbrott.se

Konfliktcentrum, Göteborg
www.konfliktcentrum.se

INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Victim Offender Mediation Association (VOMA)

www.voma.org

International institute for Restorative Practices

www.restorativepractices.org

Restorative Justice Online from Prison Fellowship International

www.restorativejustice.org

 

EUROPEISKA ORGANISATIONER

Nordic Forum for Mediation

www.n-f-m.org

European forum for restorative justice

http://www.euforumrj.org

Danmark – Danish Mediation Association

www.dansk-mediation.dk

Norges Konfliktråd

http://www.konfliktraadet.no

Iceland – Midgardur

www.midgardur.is

Storbritannien – Mediation UK

www.mediationuk.org.uk

CEDR
http://www.cedr.com

Restorative Justice Council

www.restorativejustice.org.uk

Transforming Conflict, Centre for Restorative Justice in Education

www.transformingconflict.org

Prison Fellowship International – Centre for Justice and Reconciliation

www.pficjr.org

 

MEDLINGSCENTRUM I SVERIGE, medling vid brott

Göteborg
http://goteborg.se

Malmö
http://www.malmo.se/medborgare/social—familjefragor/vald–overgrepp/stod-till-brottsoffer–medling.html

Stockholm
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Stadsdelssajter/Farsta/Viktigt-att-Vittna-/Viktiga-verksamheter/Medling-vid-brott/

Uppsala
http://vb.uppsala.se/sv/webb/radostod/Vara-verksamheter/Medlingsverksamheten/

 
UNIVERSITETSUTBILDNINGAR

Göteborg
http://www.socav.gu.se/samverkan/arbetsplatskonflikt/

Konflikthantering och kommunikation
http://www.utbildning.gu.se/kurser/kurs_information?courseId=SW2235

Luleå
http://www.ltu.se/edu/course/J00/J0013N
http://www.ltu.se/edu/course/J00/J0014N

Uppsala
Avtal och förhandling
http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kurser/?kKod=2HR122&lasar=12/13&typ=1

 PRIVATA UTBILDARE

Förhandlarna & Medlarna
www.forhandlarna.se

Pia Törnstrand
www.piatornstrand.se

IMSE
www.imse.se

Medlingscentrum
www.medlingscentrum.se

Moleno
www.moleno.seLänkar