SFMs ordförande Pia Törnstrand höll en föreläsning om medling inbjuden av brottsofferjouren i Västernorrland

SFMs ordförande Pia Törnstrand höll en föreläsning om medling inbjuden av brottsofferjouren i Västernorrland.

Brottsoffer jouren i Västernorrland är trötta på att deras klienter/parter inte får frågan om medling. Därför vill de själva driva frågan. Konferensen och föreläsningen var en uppstart på det. Ett 30 tal stödjare, poliser och representanter från socialtjänsten deltog. Det var ett härligt engagemang.

Konferensens innehåll: Utbildningsfrågor, samverkansfrågor med polisen, kommunerna samt BOJ Västernorrland, samt föreläsning om medling vid ungdomsbrott.

Familjemedling – Nätverksträff och Afterwork onsdag 20 mars

Välkomna på nätverksträff för familjemedlare och personer som är intresserade av familjemedling!

SFM bjuder in till after work på Restaurang Häktet.

Styrelseledamot i SFM Lina Öhman presenterar kvällens ämne: Motiverande samtal som samtalsmetod vid medling.

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet.

Alla är välkomna, medlemskap i SFM ej krav.

Anmälan sker via denna länk:
http://www.s-f-m.se/anmalan-natverkstraff-familjemedling/

I anmälningsavgiften (200 kr) ingår lättare tilltugg samt ett glas vin/öl.

Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget.
www.haktet.se

Vi ses!

SFM kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar, workshops, utbildningsdagar och liknande aktiviteter kopplat till medling.

SFM syftar att vara en mötesplats för alla som arbetar med, eller är intresserade av medling och konflikthantering. SFM arbetar aktivt för att främja samarbete och bilda starka nätverk. Syftet med nätverksträffar och liknande aktiviteter är att personer och olika yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap, eller har medling som forskningsområde, kan utbyta idéer, metoder och erfarenheter med varandra.

Detta har visat sig vara uppskattat och SFM vill främja att fler kommuner håller nätverksträffar.

Behöver ni hjälp med förslag på ämnen, områden, talare eller behöver ni annat stöd för att kunna arrangera en nätverksträff eller liknande aktivitet tveka inte att kontakta oss:

info@s-f-m.se

 

Inbjudan till after work!

Save the date! Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till två nätverksträffar och afterwork under ledning av advokat och familjemedlare Alexandra Lyckman.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
 
20 mars 18.00 – 20.00
22 maj 18.00 – 20.00
 
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82 Stockholm.
Anmälan och mer information om kvällarnas ämnen kommer upp på hemsidan inom kort. Anmälningsavgiften är 200 kr och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

SFM i möte med Socialstyrelsen

I fredags träffade ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael representanter från socialstyrelsen. De diskuterade bland annat behovet av nationell samordning gällande medling vid brott, krav på utbildning och beskrev en aktuell situation gällande brottsmedlingen idag. Socialstyrelsen jobbar med att uppdatera handboken för socialtjänsten angående unga som begår brott och tog till sig av de synpunkter SFM hade gällande medling vid brott. Ett vidare samarbete kommer att ske kring hur medling kommer att beskrivas i kommande uppdaterade bok.

Engagera dig i SFMs styrelse!

Vill du vara med och driva medlingen framåt i Sverige?
Då ska du engagera dig i SFM’s styrelse!

Som medlem i SFM möter du människor inom olika yrkeskategorier med samma gemensamma mål – att medling som konflikthanteringsmetod ska utvecklas och spridas. Medling behöver bli en starkare, mer fokuserad och tydligare kraft inom konflikthanteringsområdet i Sverige.

Om du är intresserad av dessa frågor så rekommenderar vi dig att söka en plats i SFMs styrelse!

Skicka en intresseanmälan till valberedningens företrädare Filippa Freijd filippa.freijd@gmail.com
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Filippa Freijd eller Pia Törnstrand (styrelsens ordförande) pia@qvarfordt.se.

Välkommen med din intresseanmälan senast den 4 mars.

Kallelse till SFM årsmöte den 10 april kl 17.00–18.00

Kallelse till årsmöte den 10 april kl 17.00–18.00

Plats: Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Södermalm Stockholm.

Efter årsmötet bjuds alla stanna kvar för att nätverka och mingla. SFM bjuder på något enkelt att äta och dryck. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Vi arbetar efter följande agenda

 1. Val av ordförande för årsmötet
 2. Val av sekreterare för årsmötet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport
 5. Revisorns revisionsberättelse
 6. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Behandling av budget och verksamhetsplan
 9. Behandling av inkomna medlemsförslag
 10. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter
 11. Val av valberedning
 12. Val av revisor
 13. Val av revisor
 14. Mötet avslutas.

OBS! Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet.

Hjärtligt välkommen!

/SFM

“Ett medlingsprogram för föräldrar i vårdnadstvister…”

Dagens Juridik publicerade (181211) en debatt av Tova Zetterberg Pihl och
Åsa Bergström, Centris AB samt Martina Kallenberg, Juristbyrån Martina Kallenberg med rubriken:

“I brist på specialiserade domare – här är ett medlingsprogram för föräldrar i vårdnadstvister”.

Läs hela debatten här:

⇒http://www.dagensjuridik.se/2018/12/i-brist-pa-specialiserade-domare-har-ar-ett-medlingsprogram-foraldrar-i-vardnadstvister⇐