Rapport från Medlingens dag

Rapport från Medlingens dag 2018
 
Medlingens Dag var en heldag späckad med spännande föreläsningar i vackra Kristinehovs Malmgård. Temat var ”Att äga sin konflikt”.
 
Vi fick på förmiddagen lyssna till Susanne Kaplans föreläsning ”Hämnd eller upprättelse – Vilka är de personliga drivkrafterna för att söka annat än hämnd” och Madeléne Polfors redogjorde för sin studie angående brottsmedlingens situation; ”Brottsmedlingen på utdöende. Gör om gör rätt… Är nationell samordning brottsmedlingens räddning?”
 
På eftermiddagen tog Anna Norlén vid med sin föreläsning ”Är allt som är jobbigt också skadligt? – Hur kunskaper om hur barn och unga påverkas av påfrestningar och trauma kan tillämpas i planering, förberedelse och genomförande av medling” och sist ut var Catharina Leverty, som redogjorde för hur handledning i medlingssammanhang kan se ut i ”Handledning, support och erfarenhetsutbyte för medlare”. Vi avslutade sedan med några av hennes praktiska övningar som var mycket uppskattat av de medverkande.
Vi var 66 stycken personer som närvarade vid Medlingens Dag 2018, varav 41 svarade på enkäten om dagen. Det var överlag ett mycket gott betyg kring Medlingens Dag 2018, där förväntningarna om dagen infriats samt också kunnat inspirera i det dagliga arbetet. Helhetsintrycket av konferensen är bra, vilket vi på SFM är glada över att ni tycker!

Nätverksträff för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) håller i en nätverksträff i Stockholm 15-16 maj 2019 för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare. SFM är inbjudna att hålla i en av föreläsningarna. Ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael kommer att prata om medling och reparativ rättvisa. Från SFM:s sida är det mycket positivt att ha ett tillfälle där SFM kan nå ut och informera om medling. Kunskap som samordnarna kan ta med sig och föra vidare.

Child Inclusive Mediation training

Under mars och april anordnade organisationerna MiKK och Center IKO (med stöd av EU) utbildningar i ”Child Inclusive Mediation training”. Träningen hade en såväl praktisk som teoretisk inriktning och gav möjlighet till utbyte av erfarenheter från medlare över hela värden. SFMs vice ordförande Alexandra Lyckman deltog i denna utbildning och hon kommer att berätta om detta under den afterwork som SFM håller den 15 maj.

Bakgrund: VOICE – project
Recent research (Bouncing Back; ensuring the wellbeing of children in case of international child abduction, 2017) has shown that children were positive about the possibility of being heard. However, being heard did not influence their wellbeing. And that is surprising.

The VOICE project wishes to specifically address these problems to ensure that when children are given the opportunity of being heard, it has an added value on their future life and empowers them as right holders.
The specific aim of the project will be to develop methods and tools for legal professionals and mediators across Europe to ensure that the voice of the child can be fully incorporated into the final decision (in court or in mediation). Additionally, the project wishes to contribute to a more harmonized system of hearing children in cross-border family disputes by developing good practices and recommendations.
The project involves an international partnership in which Missing Children Europe collaborates with the Universities of Antwerp, Genoa and Ghent, the Dutch Center for International Child Abduction, Child Focus in Belgium and the German mediation organization MiKK.

Afterwork för medlare 15 maj

Afterwork för medlare

Svenskt forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av advokat och familjemedlare Alexandra Lyckman.
Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 15 maj 2019 kl. 17:30 – 19.30 ca
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82 Stockholm.
Klicka HÄR för att anmäla dig. Anmäl dig senast den 10 maj 2019.
Anmälningsavgiften är 200 kr och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

Ämnet för kvällen: På vilket sätt kan barnets vilja beaktas inom ramen för familjemedlingar?

Vi kommer att diskutera fördelar och nackdelar med höra barn inom ramen för ett medlingsförfarande. Vi kommer även att diskutera olika sätt att inkludera barn av olika åldrar i medlingen, hur man förbereder föräldrar och barn för barnets deltagande och hur man ger feedback till föräldrarna avseende barnets vilja.

(Bild nedan från vår senaste nätverksträff)

Resultat från arbetet inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters).

Nu presenteras resultat från arbetet inom EU i FOMENTO-projektet (Fostering mediation in cross-border civil and succession matters).

Inbjudan till konferens i Leipzig, Tyskland, 26 juni 2019. För praktiker, eller blivande praktiker inom området: European Conference on Mediation in Cross-Border Succession Conflicts

https://www.mediationstage.de/fomento.php

Rapport från undersökningen som genomfördes i sex EU länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige (170 sidor)

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/FOMENTO-Research-Report-mediation-crossborder-succession-conflicts.pdf

Riktlinjer för medborgare och experter från EU-länder

Guidelines for citizens: Succession conflicts with a cross-border impact:

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-citizens-2.pdf

Guidelines for professionals: Succession conflicts with a cross-border impact:

https://www.fomentonet.eu/wp-content/uploads/2018/09/Guidelines-for-professionals-2.pdf

Animerad film i två olika versioner, kortare och längre, som är huvudversion (4 min.)

Animated film (long version): How to deal with cross-border succession matters?

https://www.youtube.com/watch?v=ScU7oFYNzRE&feature=youtu.be

Animated film (short version): How to deal with cross-border succession matters?

https://www.youtube.com/watch?v=3vuQQrbADss&feature=youtu.be

De arbetar nu med att bilda ett nätverk av specialister inom EU under våren och sommaren 2019.

För mer information: www.fomentonet.eu

mail: info@fomentonet.eu

Vid frågor kontakta Robert Boch (svenska/engelska): r.boch@mediatorzy.pl

Välkomna på årsmöte och afterwork 10 april!

SFM bjuder in till årsmöte med efterföljande afterwork på onsdag den 10 april kl 17.00–18.00

Plats: Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Södermalm Stockholm.

Efter årsmötet bjuds alla att stanna kvar för att nätverka och mingla. SFM bjuder på något enkelt att äta och dryck.
Anmälningslänk:

Anmälan årsmöte 10 april

SFM tackar för intressant afterwork/nätverksträff

SFM tackar för en trevlig och intressant afterwork/nätverksträff med temat “Motiverande samtal”, under ledning av Lina Öhman. Efter önskemål så kommer vi att återkomma med ett ytterligare datum för detta tema.