Intressant och trevlig nätverksträff gällande medling med anledning av brott 17 juni

SFM bjöd in alla som är intresserade av medling med anledning av brott till nätverksträff på restaurang Häktet. Ämnet som diskuterades under kvällen var ”Hur marknadsför vi medling med anledning av brott?”. SFM:s ordförande Pia Törnstrand berättade om medlingens bakgrund i Sverige och ledamot Sara Nyström och Emmelie Michael berättade kort om det dagliga arbetet som medlare med anledning av brott.
Flera olika yrkeskategorier medverkade på vår afterwork, alla med det  gemensamma intresset kring medling. Det blev spännande diskussioner och vi från SFM:s styrelse tar med oss idéer angående hur vi tillsammans kan bygga varumärket medling starkare.

Hör av dig om du vill bli mer aktiv kring frågor som rör medling info@s-f-m.se

 

Vi vill tacka alla för en trevlig kväll! I höst kommer nya datum för nätverksträffar, både gällande familjemedling och brottsmedling. Så håll utkik här på hemsidan, facebook eller mailen om information från oss.

Glädjebesked att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare

Individ- och familjenämnden i Umeå tog inte beslut om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Det är glada nyheter att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare.
Det kommer nu istället tas ett krafttag om medlingen. Det planeras i samarbete med SFM en nätverksträff i Umeå efter sommaren, mer information kommer senare. Har du tips på föreläsare eller intressanta teman för dagen, mejla:

→info@s-f-m.se←

Medling vid brott “bortprioriteras” väcker åter debatt

Hur många livliga debatter och diskussioner om hur viktigt det är att kommunerna
följer den lagstadgade skyldigheten att kunna erbjuda medling har vi inte haft? Lika många gånger har beklagats över hur kommunerna ”lägger över” medlingen på andra områden där de redan har fullt upp med annat. Det är minst sagt under all kritik!

Det väckte åter livlig debatt när det i Umeå kom förslag om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Röster som höjdes var att det skulle innebära dödsstöten för medlingen ytterligare i en
kommun. I takt med att eldsjälar lämnar medlingsverksamheter, kvävs och dör
medlingen ut. Denna utveckling har vi sett i flera kommuner vilket är högst olyckligt.

Hur ska vi stoppa denna utveckling? Medling är inget självspelande piano utan det krävs att någon aktivt arbetar med det för att kunna göra störst skillnad.

Det är som att vissa kommuner inte lyssnar och inte tar del av den gedigna
forskningen som finns på området. Låt personer som deltagit i medling och fått stöd berätta om vilken hjälp de fått och vilken viktig verksamhet det är. Börja marknadsföra medlingen! Det är en verksamhet att vara mån om och det torde istället göras ett
krafttag för att förstärka medlingsverksamheten i varje kommun med tanke på de
positiva effekterna medling har inte minst för brottsutsatt, gärningsperson och
samhället. Medling är en otroligt kostnadseffektiv insats och kan göra stor skillnad för den psykiska ohälsan efter brott! 

Medlingsverksamheter som varit välfungerande har tvingats gå i graven på grund av kommunernas bortprioriteringar… låt det inte sluta här. Den här tiden i vår värld är det väl just stöd efter brott vi ska satsa på?!?!

Dödsstöten för Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå?

Umeå kommun befinner sig i spartider. Hårda sådana som drabbar de mest utsatta och behövande. Det har tagits fram förslag till neddragningar inom verksamheter, alla lika viktiga, och som i vårt fall nedläggning av brottsofferstödet! Brottsoffer som har det nog svårt blir fråntagna möjligheten till samtalsstöd hos oss. Förslag gällande medling är att lägga över medlingsärenden på annan verksamhet. Detta har skett i andra kommuner i landet och lett till att de lagstadgade medlingsverksamheterna självdött. Umeås Centrum för medling och brottsofferstöd hotas nu av samma öde. Detta i en tid där förebyggande arbete är viktigare än någonsin med ökande problem i olika stadsdelar. Medling är en effektiv och billig investering för tryggheten i vår stad. Om en gärningsman och ett brottsoffer får möjlighet att delta i medling
och brottsoffer stödsamtal så minskar risken radikalt för upprepade brott.
Detta är konstaterat genom forskning. Det är bedrövligt att inte medling har en
nationell samordnare som kan förhindra att fler välfungerande verksamheter kvävs.

Kristina Holmström, samordnare, Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå.

Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av ordförande Pia Törnstrand samt ledamöter Sara Nyström och Emmelie Michael. Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Ämne för kvällen: ”Hur marknadsför vi medling med anledning av brott?”
Antalet ärenden som kommer in till brottsmedlare runtom i landet har halverats sedan några år tillbaka och i många kommuner erbjuds inte medling alls. Därför jobbar SFM aktivt med frågan gällande nationell samordning. Ämnet för kvällen syftar till att prata om hur vi som medlare bättre kan bygga upp verksamheten kring medling så att samverkanspartners känner sig trygga med medlingsförfarandet. Vi kommer även att prata om hur vi kan stärka oss själva i rollen som medlare och hur vi kan arbeta för att få in fler ärenden till medling.

På denna nätverksträff för vi tillsammans en dialog om hur vi ser på mot- och framgångar i vårt gemensamma arbete med medling.

Måndag 17 juni 2019 kl. 17:30 – 19.30
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm
Anmäl dig HÄR senast den 14 juni.

Anmälningsavgiften är 220 kr (270 för icke medlemmar) och inkluderar en valfri dryck och enkelt tilltugg.

SFM talade på Brottsförebyggande rådets nätverksträff den 15-16 maj 2019

På Scandic Haymarket i Stockholm höll Brottsförebyggande rådet en tvådagars nätverksträff (15-16 maj 2019) för länsstyrelsernas brottsförebyggande samordnare tillsammans med flertalet representanter från polisen.
Det var runt 40 personer som samlats för att lyssna på olika föreläsare samt diskutera brottsförebyggande frågor. Övergripande ämne för dagarna var “upprepad utsatthet”.
Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering var inbjudna att hålla i ett av föreläsningspassen där medling och den reparativa rättvisan fick stå i fokus. Ordförande Pia Törnstrand och ledamot Emmelie Michael höll föreläsning med temat: “Medling och reparativ rättvisa – hur kan det hjälpa brottsoffer? Förebygger det upprepad utsatthet?” Både polis och brottsförebyggande samordnare fick ta del av hur medlingen växt fram i Sverige, till lagstadgad verksamhet. Vi informerade om hur det ser ut idag och att det krävs nationell samordning för att upprätthålla att medling kan erbjudas överallt i Sverige, något som SFM försöker jobba för. Detta för att både de som blivit utsatta samt gärningspersoner ska få erbjudandet om medling, för att också kunna förebygga upprepad utsatthet i och med medling. Pia och Emmelie berättade även om hur en medling går till, grunderna i reparativa tankarna kring medling och uppmanade alla att ta med sig den kunskap de fått om medling tillbaka till sina arbetsplatser för att sprida ordet om medling.

Tack för nätverksträffen för familjemedlare den 15 maj 2019

Vi fyllde samtalsrummet på trevliga restaurangen Häktet på vår nätverksträff och after work för familjemedlare den 15 maj. Erfarna och mindre erfarna medlare, samt med olika yrkesbakgrund och praktisk kunskap, träffades och utbytte tankar och erfarenheter kring barnsamtal i medling.
-När är barnsamtal lämpliga och när inte?
-Kan alla medlare hålla barnsamtal eller erfordras särskild yrkeskompetens?
-Hur och varför bör barnsamtal genomföras?

Vi gick igenom många frågeställningar och vill tacka alla deltagare för en mycket trevlig kväll. Hoppas vi ses snart igen på en ny nätverksträff!

PS. Är det något särskilt ämne som du tycker vi bör ta upp på kommande träffar eller vill du vara med och anordna en nätverksträff på annan ort utanför Stockholm så hör gärna av dig till oss! info@s-f-m.se