Medling vid brott i Luleå

Från och med 1 januari 2008 blev det obligatoriskt för landets kommuner att kunna erbjuda gärningsmän under 21 år medling. I Norrbotten har man tyvärr fortfarande inte kommit långt med uppbyggnaden av medlingsverksamheter. Därför bjöd Brottsförebyggande rådet, Brå, in till en introduktionskurs/informationsdag i Luleå den 13 mars 2008.

Opartiskhet – vad är det?

Den 25 april 2007 hölls en konferens som behandlade ämnena Opartiskhet och neutralitet:

” Advokater, domare, socialarbetare, medlare och andra – här kommer konferensen för Dig som förväntas förhålla Dig opartisk och neutral samtidigt som Du ska vara empatisk och möta olika känslor hos Dig själv och andra. Kanske är målet inte att vara total opartisk utan kunna vidmakthålla det minimum av opartiskhet som krävs vid varje konkret möte med klient / medling. Kom och lyssna, diskutera och lär kring några etiska problem som ständigt finns med i vårt dagliga arbete. För inbjudan klicka här

Skolmedlingskonferens i Luleå

Den femte nätverkskonferensen för alla som är intresserade av skolmedling hölls i Luleå den 16/3-07. Bland de medverkande fanns bland annat BEO – Lars Arrhenius och medlingssamordnare och elevmedlare från Skolmedlingsprojektet i Norrbotten.