Vad behövs för stöd för att medlingen ska utvecklas?

“Sammanfattningsvis har vissa behov betonats vara viktiga för att
medlingsverksamheten ska kunna utvecklas. Det som uttrycks behövas är:

  • Ökat stöd: från nationell nivå till lokal nivå.
  • Ökad tillsyn: för att bidra till rättssäkerhet och kvalitetssäkring.
  • Utbildning av medlare: möjliggör kvalitetssäkring och likriktning.
  • Utveckling av samverkan: mellan berörda instanser. Erfarenhetsutbyte men också så att ärenden faktiskt förmedlas.
  • Vidare forskning och information: om medling i stort, men även kring reglering och vad de olika myndigheterna ansvarar för.”

Detta beskrivs i: Medling med anledning av brott i Skåne län:
En kunskapssammanställning och teoretisk genomgång av medling med anledning av brott, med särskilt fokus på Skåne.
Utgiven av Länsstyrelsen Skåne författad av Linda Hjort, kriminologistudent (Handledare: Annika Wågsäter och Ida Rosengren).

Se hela arbetet här:

Medling med anledning av brott

IVO:s ställningstagande till SFM klagomål om medlingsverksamhet

Brottsmedlargruppen i SFM har gjort en kartläggning över hur Sveriges kommuner arbetar med medling vid brott. Den kartläggningen visar på skrämmande siffror. Unga lagöverträdare erbjuds inte medling – vilket är ett lagbrott. Kommunerna ska erbjuda medling, men gör det inte. IVO är tillsynsmyndighet, de har fått uppgifterna från SFM om att så många som 55 kommuner i Sverige svarar att de inte har någon som medlar samt att 78 kommuner svarar inte alls när SFM upprepat kontaktat kommunen. Dessa tillsammans utgör nästan 50% av Sveriges alla kommuner, som alltså inte erbjuder medling eller eventuellt inte har någon medling. SFM har skickat in klagomål till IVO som återkom med följande svar:

Du har skickat in ett klagomål till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om medlingsverksamhet. IVO kommer i nuläget inte att genomföra någon tillsyn av verksamheten. Det beror på att vi i nuläget använder din information som underlag för riskanalyser. Det kan medföra tillsyn inom området som du klagat på längre fram. IVO:s tillsyn ska vara riskbaserad, vi har därför nytta av dina uppgifter. Vi har registrerat dem och kommer att använda dem tillsammans med andra uppgifter för att göra riskanalyser inför kommande tillsyner. Vi prioriterar att genomföra tillsyn där vi bedömer att riskerna för brukare och patienter är stora.”

 

Socialstyrelsens allmänna råd som SFM gav synpunkter på

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjöds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggning av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Dessa allmänna råd behandlar bland annat medling med anledning av brott. Här hittar ni de nya allmänna råden som Socialstyrelsen gjort:

Socialstyrelsens allmänna råd

Här hittar ni även Socialstyrelsens metodguide gällande medling:

https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/medling-vid-brott/

Uppdaterad handbok ska komma under våren.

 

Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott (Stockholms universitet)

Medlingsvänner nu finns en utbildning att längta efter. Det är Stockholms universitet, socialt arbete, som kommer att erbjuda medling vid brott som en uppdragsutbildning. Det är Lottie Wahlin, en medlingslegendar vars forskning vi länkat till här på SFMs hemsida, som håller utbildningen. Information finns här:

Uppdragsutbildning i medling vid brott

Intresse från blivande skolledare och blivande lärare om konfliktlösning

SFM är en plattform för alla som arbetar med eller är intresserade av medling men också annan form av konflikthantering. Skolan är inte förskonad från konflikter. SFMs ledamot Madeléne Polfors har undervisat blivande skolledare i konfliktlösning samt haft diskussionsseminarium med blivande lärare i samma ämne. Det har varit uppskattat och återkommande träffar med olika teman där den gemensamma nämnaren varit att skapa förståelse mellan personer.

RESTORATIVE JUSTICE WEEK #RJWeek

Nu är Restorative Justice Week (RJWeek) här, 17-24 november. Låt oss därför tala om reparativ rättvisa såväl på våra arbeten som hemma. Runt om i Europa
uppmärksammas detta med olika event [http://www.euforumrj.org/events/rj-week-2019/]. För andra året i rad kommer SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors
undervisa i skolor om reparativ rättvisa och reparativa processer. Medling i vårdnads-, boende- och umgängesmål står i fokus och Polfors kommer hålla föredrag för olika gymnasieklasser som läser Privatjuridik (100 poäng) och nu passande fördjupar sig i familjerätt. Polfors kommer också föreläsa om skillnader mellan retributiv och reparativ rättvisa med inslag av medling med anledning av brott för gymnasieelever som läser kursen Rätten och samhället (100 poäng).

Hur uppmärksammar ni RJWeek? Berätta och delge oss på SFM: → info@s-f-m.se ←

 

 

#RJWeek