Ytterligare en medlingssamordning läggs ner

Efter flera år av medlingssamordning för merpartens av länets kommuner har
Brottsförebyggande Centrum i Värmland (BFC) tvingats avsluta
medlingsverksamheten med anledning av en omorganisation. Från årsskiftet är det kommunerna som ansvarar för att kunna erbjuda medling utifrån bestämmelserna i Socialtjänstlagen (2001:453) och Lag (2002:445) om medling med anledning av brott.

”Den stora förhoppningen är att kommunerna tar vid arbetet men det finns en risk att det inte har hög prioritet” säger Beatrice Högå,
Verksamhetschef Agera Värmland.

Vi från SFM beklagar att en fungerande medlingssamordning går i graven. Detta är
ytterligare ett tecken på hur det går för medling vid brott i Sverige…

Det är snarare mer samordning som är önskvärt för att kommuner inte ska behöva stå handfallna och ensamma i arbetet. Hur kommer det sig att utvecklingen går åt helt fel håll?

BFC skrev en avslutande rapport som tar upp utvecklingsområden gällande medling vid brott. BFC lyfter fram hinder, utmaningar och möjliga lösningar i
medlingsprocessen med förhoppning att underlätta för kommuner och andra aktörer i medlingsprocessen. Det finns även en förhoppning om att kunna bidra till förändring som kan göra medlingsprocessen enklare. BFC vill lyfta frågan kring barn och ungas rätt till medling utifrån den lagstiftning som finns idag och anser att det är upp till
lagstiftaren att ansvara för att nödvändiga förändringar alternativt tillsyn och
samordning tillkommer för att säkra denna rättighet (s. 2).

Brottsmedlargruppen i SFM som tagit del av rapporten tycker att den är välskriven och understryker flera viktiga poänger. Läs hela rapporten här: Medling_vid_brott_BFC

Socialstyrelsen önskar SFM:s synpunkter

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjuds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggningen av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Dessa allmänna råd behandlar bland annat medling med anledning av brott.

Ledamot Emmelie Michael har ingått i den referensgrupp som Socialstyrelsen haft
under tiden som de arbetat med att bearbeta de allmänna råden, se över handboken samt kunskapsstödet gällande unga lagöverträdare. Ledamot Emmelie samt
ordförande Pia Törnstrand har också i våras varit hos Socialstyrelsen för att diskutera just medling med anledning av brott.

Intressant och trevlig nätverksträff gällande medling med anledning av brott 17 juni

SFM bjöd in alla som är intresserade av medling med anledning av brott till nätverksträff på restaurang Häktet. Ämnet som diskuterades under kvällen var ”Hur marknadsför vi medling med anledning av brott?”. SFM:s ordförande Pia Törnstrand berättade om medlingens bakgrund i Sverige och ledamot Sara Nyström och Emmelie Michael berättade kort om det dagliga arbetet som medlare med anledning av brott.
Flera olika yrkeskategorier medverkade på vår afterwork, alla med det  gemensamma intresset kring medling. Det blev spännande diskussioner och vi från SFM:s styrelse tar med oss idéer angående hur vi tillsammans kan bygga varumärket medling starkare.

Hör av dig om du vill bli mer aktiv kring frågor som rör medling info@s-f-m.se

 

Vi vill tacka alla för en trevlig kväll! I höst kommer nya datum för nätverksträffar, både gällande familjemedling och brottsmedling. Så håll utkik här på hemsidan, facebook eller mailen om information från oss.

Glädjebesked att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare

Individ- och familjenämnden i Umeå tog inte beslut om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Det är glada nyheter att Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå lever vidare.
Det kommer nu istället tas ett krafttag om medlingen. Det planeras i samarbete med SFM en nätverksträff i Umeå efter sommaren, mer information kommer senare. Har du tips på föreläsare eller intressanta teman för dagen, mejla:

→info@s-f-m.se←

Medling vid brott “bortprioriteras” väcker åter debatt

Hur många livliga debatter och diskussioner om hur viktigt det är att kommunerna
följer den lagstadgade skyldigheten att kunna erbjuda medling har vi inte haft? Lika många gånger har beklagats över hur kommunerna ”lägger över” medlingen på andra områden där de redan har fullt upp med annat. Det är minst sagt under all kritik!

Det väckte åter livlig debatt när det i Umeå kom förslag om nedläggning av
brottsofferstödet och att medlingen skulle läggas över på annan verksamhet. Röster som höjdes var att det skulle innebära dödsstöten för medlingen ytterligare i en
kommun. I takt med att eldsjälar lämnar medlingsverksamheter, kvävs och dör
medlingen ut. Denna utveckling har vi sett i flera kommuner vilket är högst olyckligt.

Hur ska vi stoppa denna utveckling? Medling är inget självspelande piano utan det krävs att någon aktivt arbetar med det för att kunna göra störst skillnad.

Det är som att vissa kommuner inte lyssnar och inte tar del av den gedigna
forskningen som finns på området. Låt personer som deltagit i medling och fått stöd berätta om vilken hjälp de fått och vilken viktig verksamhet det är. Börja marknadsföra medlingen! Det är en verksamhet att vara mån om och det torde istället göras ett
krafttag för att förstärka medlingsverksamheten i varje kommun med tanke på de
positiva effekterna medling har inte minst för brottsutsatt, gärningsperson och
samhället. Medling är en otroligt kostnadseffektiv insats och kan göra stor skillnad för den psykiska ohälsan efter brott! 

Medlingsverksamheter som varit välfungerande har tvingats gå i graven på grund av kommunernas bortprioriteringar… låt det inte sluta här. Den här tiden i vår värld är det väl just stöd efter brott vi ska satsa på?!?!

Dödsstöten för Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå?

Umeå kommun befinner sig i spartider. Hårda sådana som drabbar de mest utsatta och behövande. Det har tagits fram förslag till neddragningar inom verksamheter, alla lika viktiga, och som i vårt fall nedläggning av brottsofferstödet! Brottsoffer som har det nog svårt blir fråntagna möjligheten till samtalsstöd hos oss. Förslag gällande medling är att lägga över medlingsärenden på annan verksamhet. Detta har skett i andra kommuner i landet och lett till att de lagstadgade medlingsverksamheterna självdött. Umeås Centrum för medling och brottsofferstöd hotas nu av samma öde. Detta i en tid där förebyggande arbete är viktigare än någonsin med ökande problem i olika stadsdelar. Medling är en effektiv och billig investering för tryggheten i vår stad. Om en gärningsman och ett brottsoffer får möjlighet att delta i medling
och brottsoffer stödsamtal så minskar risken radikalt för upprepade brott.
Detta är konstaterat genom forskning. Det är bedrövligt att inte medling har en
nationell samordnare som kan förhindra att fler välfungerande verksamheter kvävs.

Kristina Holmström, samordnare, Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå.

Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av ordförande Pia Törnstrand samt ledamöter Sara Nyström och Emmelie Michael. Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Ämne för kvällen: ”Hur marknadsför vi medling med anledning av brott?”
Antalet ärenden som kommer in till brottsmedlare runtom i landet har halverats sedan några år tillbaka och i många kommuner erbjuds inte medling alls. Därför jobbar SFM aktivt med frågan gällande nationell samordning. Ämnet för kvällen syftar till att prata om hur vi som medlare bättre kan bygga upp verksamheten kring medling så att samverkanspartners känner sig trygga med medlingsförfarandet. Vi kommer även att prata om hur vi kan stärka oss själva i rollen som medlare och hur vi kan arbeta för att få in fler ärenden till medling.

På denna nätverksträff för vi tillsammans en dialog om hur vi ser på mot- och framgångar i vårt gemensamma arbete med medling.

Måndag 17 juni 2019 kl. 17:30 – 19.30
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm
Anmäl dig HÄR senast den 14 juni.

Anmälningsavgiften är 220 kr (270 för icke medlemmar) och inkluderar en valfri dryck och enkelt tilltugg.