MEDLINGENS DAG 11 OKTOBER 2018

Medlingens dag 11 oktober 2018
”Att äga sin konflikt”

MD1JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm. Tunnelbana: Hornstull/Zinkensdamm

Anmälan sker här på hemsidan senast den 3 september 2018. Här kan du även hitta mer information om dagen. När du gjort din anmälan får du ett mail med en bekräftelse och en faktura som en bifogad pdf-fil. Fakturan skickas inte på annat sätt.

PROGRAM

(Ladda hem programmet: Program Medlingens dag 11 oktober 2018)

8.30 – 9.00 Registrering och mingel

09.00-09.15 SFMs ordförande Pia Törnstrand och vice ordförande Alexandra Lyckman hälsar välkomna

09:15-10.15 Hämnd eller upprättelse – Vilka är de personliga drivkrafterna för att söka annat än hämnd
Föreläsare – Suzanne Kaplan, leg psykolog, docent i pedagogik, psykoanalytiker och författare

10.15-10.45 Förmiddagsfika och mingel

10.45-11.45 Brottsmedlingen på utdöende,  Gör om gör rätt…
– Är nationell samordning brottmedlingens räddning?
Föreläsare – Madeléne Polfors, jurist, medlare och styrelseledamot i SFM

11.45-12-45 Lunch med mingel

13.00-14.00
Är allt som är jobbigt också skadligt? – Hur kunskaper om hur barn och unga påverkas av påfrestningar och trauma kan tillämpas i planering, förberedelse och genomförande av medling.
Föreläsare – Anna Norlén, leg psykolog, leg psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen

14.00-14.30 Eftermiddagsfika

14.30- 16.30 Handledning, support och erfarenhetsutbyte för medlare (eng)
Föreläsare – Catharina Leverty, Medlare (Cross-Border Mediation), coach (Supervision Coach) och tolk, Berlin

16.30- 17.00 Avslutning och sammanfattning

 

Svenska Akademien tar hjälp av medlare

Lyssna på Ekots lördagsintervju med Lars Heikensten:

→ https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1078169?programid=3071 

– Det har tillsatts en person som har uppdraget att försöka medla i den här situationen och försöka hitta lösningar, säger Heikensten i intervjun.
 (fr 18:20 min)

Finns det en möjlighet tror du att lösa upp det här?  (fr 19:57 min)

– Jag pratade med den här personen som ska vara medlare och han tror att det finns möjlighet.

Hur avgjorde han det eller vad bedömde han det på?

– Lång erfarenhet av medlingar i alla möjliga sammanhang.

Se även: https://www.svd.se/svenska-akademien-tar-hjalp-av-medlare

Medling vid brott; en enhetlig svensk modell?

Hur går det egentligen med medling vid brott i Sverige? I en granskning av forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson vid Umeå universitet kunde konstateras att var tredje kommun är utan medling vid brott i Sverige. Detta trots att det är obligatoriskt sedan 2008 för landets alla kommuner att erbjuda alla unga gärningspersoner under 21 år medling vid brott, (hur och på vilket sätt detta ska gå till uttrycks inte explicit i     lagen).

Hela arbetet Medling vid brott; en enhetlig svensk modelll? förtjänas att läsas i sin helhet!

Se även https://www.svd.se/var-tredje-kommun-utan-medling

Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Årsmöte för medlemmar 16:00-17:00
Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet skickas in senast 15 april. Förslagen skickas till SFM:s hemsida: info@s-f-m.se.

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna meddela detta. Enklast genom att snarast kontakta valberedningen som består av Gert Nilsson (gert.nilsson@eldrimner.se).

Under årsmötet kommer vi att informera vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Se tidigare kallelse, finns tillgänglig på hemsidan www.s-f-m.se.

Fika, medlemsaktivitet samt tillfälle för nätverkande 17:00-19:00
SFM bjuder på smörgås och dryck!

Medlemsaktivitet
”Reparativa processer”
Rörelsen kring Reparativ Rättvisa har en stark förankring inom medling världen över. Dock är tänket inte lika välkänt här i Sverige. Reparativa processer kan användas med stor framgång där parterna har olika behov.
SFM:s ordförande Pia Törnstrand går igenom grundtankarna kring reparativa processer och ger exempel på tillämpningar av dessa.
Vad kan våra olika yrkeskategorier bidra med för att utveckla reparativa processer inom sitt medlingsområde – styrelsen berättar och svarar på frågor.

Plats:
Kristinehovs Malmgård (Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm).

Anmäl er till: info@s-f-m.se.
Avgift för icke medlemmar, 200 kronor – sker på SFMs hemsida www.s-f-m.se eller via swish: 1231988765 (skriv ”betalning medlemsavgift” och ditt namn i meddelandefältet).
För att anmäla dig: maila info@s-f-m.se

Hjälp att svara på enkät om nationell samordning behövs för medling vid brott

SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors gör en landsomfattande
undersökning/utvärdering om hur medlare vid brott upplever
medlingsverksamheterna och om nationell samordning
för medling vid brott behövs. Målgruppen för undersökningen
omfattar utöver medlare vid brott också andra som i sitt arbete
kommer i kontakt med personer som kan vara aktuella för medling.

”Det har stor betydelse och jag skulle uppskatta mycket om du tar
några minuter till att svara på dessa frågor. Ju fler som svarar
desto bättre underlag får jag att arbeta vidare med.
Alla svar behandlas anonymt.”

Klicka nedan för att komma till undersökningen

➡  Undersökning om nationell samordning för medling vid brott behövs

(Du får gärna sprida länken till alla som kan tänkas beröras!)

Tack på förhand!

Medlingens dag 2018, save the date!

Vi är glada över att meddela att vi nu har datum klart för nästa Medlingens dag. Boka in den 10-11 oktober i kalendern! Temat är: ”Att äga sin egen konflikt – på andra sidan förlåtelsen och om kraften i att mötas”. Du som är medlem får ett rabatterat pris på konferensen.

Mer information om konferensen kommer inom kort.

Workshop och afterwork – Medlarens micro management med Motiverande samtal, MI

Vi bjuder in till Workshop och Afterwork för våra medlemmar under ledning av författaren, medlaren och SFMs styrelseledamot Lina Öhman.
Alla som är intresserade av medling är välkomna.
Ämnet för kvällen är: Medlarens Micro Management med Motiverande samtal, MI. Så kan medlaren använda MI för att göra parterna medvetna om sina egna resurser – för att kunna ta välinformerade beslut.

Den 22 mars kl 18.00 – 20.00, Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, 118 21 Stockholm.
Anmälningsavgift 200 kr, inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck. Anmälan kan göras på vår hemsida from måndag 12 februari. Sista anmälningsdag 12 mars.

Motiverande samtal
Motiverande samtal (MI, Motivational Interviewing) är en på samarbete grundad klientcentrerad form av vägledning för att locka fram och stärka motivation till förändring.
Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsmetod i syfte att stödja förändring av problembeteenden inom främst hälso- och livsstilsområden.
Målet är att förtydliga och förstärka klientens egen motivation och tilltro till att genomföra en förändring. Detta kan ställas i kontrast till ett mer konfronterande förhållningssätt där klienten blir tillsagd vad hen bör göra. MI har under de senaste 25 åren vuxit fram ur kliniskt arbete och forskning och sprids idag över världen i allt snabbare takt.

Mer info om MI:
https://www.miqagruppen.org/ommi