RESTORATIVE JUSTICE WEEK #RJWeek

Nu är Restorative Justice Week (RJWeek) här, 17-24 november. Låt oss därför tala om reparativ rättvisa såväl på våra arbeten som hemma. Runt om i Europa
uppmärksammas detta med olika event [http://www.euforumrj.org/events/rj-week-2019/]. För andra året i rad kommer SFMs styrelseledamot Madeléne Polfors
undervisa i skolor om reparativ rättvisa och reparativa processer. Medling i vårdnads-, boende- och umgängesmål står i fokus och Polfors kommer hålla föredrag för olika gymnasieklasser som läser Privatjuridik (100 poäng) och nu passande fördjupar sig i familjerätt. Polfors kommer också föreläsa om skillnader mellan retributiv och reparativ rättvisa med inslag av medling med anledning av brott för gymnasieelever som läser kursen Rätten och samhället (100 poäng).

Hur uppmärksammar ni RJWeek? Berätta och delge oss på SFM: → info@s-f-m.se ←

 

 

#RJWeek

Lyckad inspirationsdag i Ängelholm med tema Medling

Idag (2019.11.06)  genomfördes en lyckad inspirationsdag i Ängelholm med tema medling som lockade många besökare från kommunen och från olika kranskommuner. På plats var åklagare, medlingssamordnare, medlare, poliser, jurister, kriminologer,
politiker och representanter från Socialtjänsten, Brottsofferjouren, Kriminalvården med flera. Med så mycket kompetens i samma sal var kunskapsutbytet högt. Flera
besökare betonade att de uppskattade erfarenhetsutbytet. Föreläsarna för dagen var Pia Törnstrand, gedigen erfarenhet av praktisk medling och ordförande i SFM,
Madeléne Polfors, forskare, jurist, SFM ledamot m.m., och Carina Halvardsson,
Försoningsgruppen.

Arrangörerna för dagen var Ingela T-Hedberg, Medlingskoordinator och Barbara
Boron, Verksamhetschef. Nedan bifogas deltagarnas egenformulerade lärdomar från dagen.

En dag om Medling, Lärdomar


Inspirationsdag i Ängelholm med tema Medling

Ingela T-Hedberg (Medlingskoordinator) och Barbara Boron (Verksamhetschef) bjuder in till en inspirationsdag i Ängelholm med Medling som gemensam nämnare. Pia Törnstrand, SFMs ordförande och Madeléne Polfors, SFMs styrelseledamot kommer närvara och föreläsa.

MEDLING TEMADAG

Kristianstadsbladet skriver om Medling

Kristianstads kommun tar ansvar för medling genom satsning på samverkansdag.
Kristianstadsbladet skriver om dagen och medling med rubriken “Fler behöver
erbjudas medling – enbart 32 fall i fjol”. Artikeln beskriver delar av Pia Törnstrand,
SFMs ordförande, föreläsning för poliser, åklagare, representanter från socialtjänsten och tingsrätten. Törnstrand betonar “att roten till att antal medlingsärenden är få beror på den juridiska synen på ett erkännande.”

Artikelns hela innehåll kan du se här:

Kristianstadsbladets Artikel

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/fler-behover-erbjudas-medling/

 

 

Tänk om folk visste vad medling skulle kunna göra för dem…

Se denna ledare:

[https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-pensionarerna-i-trollhattan-visar-vagen/]

Har ni läst om det som hände i Trollhättan? Pensionärer arrangerar bingoaftnar och trakasserats av ungdomar som skrikit könsord, kastat sten och uppträtt hotfullt. Sedan kom artiklar om hur ”otroligt” det var av ungdomarna som sagt förlåt och att de tagit ansvar för vad de gjort. SFM tycker att det är bra att det skrivs om och
uppmärksammas. Tänk om folk bara visste om att medling skulle kunna hjälpa i så mycket. SFM ser att medling är okänt och att folk inte förstår att brottsutsatta faktiskt kan vilja annat än hämnd.

”Alla vi som arbetar med medling, ser vilket kraftfullt instrument en väl
genomförd medling är. Trots det brottas vi hela tiden med hur svårt det är att nå ut till ungdomar, poliser, vuxna som finns runt ungdomar och till
allmänheten. Information är en färskvara, och mycket tid går åt till att
informera, om och om igen. Trots detta är det svårt för budskapet att få fäste. […] Medlingen är konfliktlösande och därmed förbyggande mot nya konflikter. Det är fredsarbete på gräsrotsnivå!”

(SFMs ledamot Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten i
Nordvästra Skåne, i Polfors, 2018, s. 1-2.)

Tidskrift för Kriminalvård (TfK) skriver om Medling

Ett samtal mellan SFM:s ordförande Pia Törnstrand och Arne Bogren mynnade ut i en publikation i Tidskrift för Kriminalvård (TfK) med ämnet ”Medling- mellan brottsoffer och gärningsperson. En process som kan läka sår”. I artikeln beskrivs:

  • Vad medling vid brott är
  • Vilka fördelarna är för brottsoffer och gärningsperson att delta i medling
  • Vilka som tackar nej till medling – och anledningen varför
  • Vad man vet om återfall hos de som deltar i medling
  • Hur brottsoffren upplever medlingen
  • Hur Sverige står i förhållande till andra nordiska länder avseende medling vid brott
  • Önskvärda förändringar, vikten av central styrning (nationell samordning) av medling

Läs artikeln i sin helhet här→

Tidskrift för Kriminalvård (TfK)