Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Medling ger dig ett effektivt verktyg

Stockholm, plats meddelas senare

Föreläsare: Socionomen Tamara Maskovic, MedlingsCentrum, ger dig en inblick i vikten av konflikthantering i skolans vardag. Hon är specialiserad på medling som metod och hur den bäst kan användas inom skolan.

Önskar du:

Att få ägna dig åt ditt pedagogiska uppdrag istället för att ständigt lösa konflikter?

Att skadegörelse och förekomsten av mobbning minskar?

Att eleverna får lära sig föra en vettig dialog med varandra

Att goda relationer mellan elever och lärare utvecklas

Konflikthantering genom medling är ett verktyg som ger dig som enskild pedagog eller din skola ett gemensamt förhållningssätt för att effektivt möta både små och stora konflikter.

Mer info

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Göteborg Volvo, Handelshögskolan

Medling ger dig ett effektivt verktyg

Föreläsare: Socionomen Tamara Maskovic, MedlingsCentrum, ger dig en inblick i vikten av konflikthantering i skolans vardag. Hon är specialiserad på medling som metod och hur den bäst kan användas inom skolan.

Önskar du:

Att få ägna dig åt ditt pedagogiska uppdrag istället för att ständigt lösa konflikter?

Att skadegörelse och förekomsten av mobbning minskar?

Att eleverna får lära sig föra en vettig dialog med varandra

Att goda relationer mellan elever och lärare utvecklas

Konflikthantering genom medling är ett verktyg som ger dig som enskild pedagog eller din skola ett gemensamt förhållningssätt för att effektivt möta både små och stora konflikter.

mer info

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Undvik inte konflikter – Möt dem rätt istället!

Västerås, Aros Congress Center

Medling ger dig ett effektivt verktyg

Föreläsare: Socionomen Tamara Maskovic, MedlingsCentrum, ger dig en inblick i vikten av konflikthantering i skolans vardag. Hon är specialiserad på medling som metod och hur den bäst kan användas inom skolan.

Önskar du:

Att få ägna dig åt ditt pedagogiska uppdrag istället för att ständigt lösa konflikter?
Att skadegörelse och förekomsten av mobbning minskar?
Att eleverna får lära sig föra en vettig dialog med varandra
Att goda relationer mellan elever och lärare utvecklas

Konflikthantering genom medling är ett verktyg som ger dig som enskild pedagog eller din skola ett gemensamt förhållningssätt för att effektivt möta både små och stora konflikter.

Mer info

Seminarium om Skolmedling

Seminarium om Skolmedling

Seminarium om Skolmedling, Tid 7 februari kl 15:15-16:45

Plats Matteusskolans aula, Vanadisv. 16, Stockholm (T-bana Odenplan)
Kostnad Kostnadsfritt, föranmälan krävs senast 3 feb
Anmälan Anmälan till info@medlingscentrum.se. Meddela deltagare, befattning, kontaktinformation.

Information om Seminariet:

Önskar du:
att få ägna dig åt ditt pedagogiska uppdrag istället för att ständigt lösa konflikter? att eleverna lär sig föra en vettig dialog med varandra? att goda relationer mellan elever och lärare utvecklas? att skadegörelsen och förekomsten av mobbning i din skola minskar?

Socionomerna Laila Araya och Tamara Maskovic, MedlingsCentrum, ger en inblick i vikten av konflikthantering i skolans vardag och poängen med att använda sig av Personalledd Skolmedling.


European Forum’s 2011 Summer School: 11 – 15 July 2011 in Kent (UK)

European Forum’s 2011 Summer School: 11 – 15 July 2011 in Kent (UK)

The next European Forum’s Summer School will take place in Kent (UK) from 11 to 15 July 2011. The Summer School is entitled: What do practitioners say after they say hello?

The summer school is aimed at trainers, practitioners/volunteers, researchers and programme managers in victim-offender mediation and other restorative justice practices.

More information on the programme and how to register can be found on our website http://www.euforumrj.org/Activities/schools.htm

CROSS-BORDER MEDIATION – with a focus on e-Mediation

CROSS-BORDER MEDIATION – with a focus on e-Mediation

Trier, 24-25 March 2011

Languages: English, French, German (simultaneous interpretation)

Fee: €250 (includes two overnight stays in a hotel)

In order to promote the use of mediation, Directive 2008/52/EC on certain aspects of mediation in civil and commercial matters provides a predictable legal framework. It will have to be implemented by the Member States by 21 May 2011.

The conference will start by giving an overview about mediation practice in Europe, the role of the judge in this context and different ways of implementing the Mediation Directive. It will then focus on a variety of emerging mediation styles, especially on online mediation. Participants will be able to deepen their knowledge through a workshop on e-mediation and family mediation.

On the second conference day, practical issues and the procedure of mediation will be addressed. One of the key features of mediation is confidentiality. A discussion about the possible review of the Mediation Directive will close the event.

Conference co-financed by the European Commission’s Civil Justice 2007-2013 programme.