Nyfiken på medling?

Arbetar du med medling, eller är du nyfiken på att veta mer om hur man kan arbeta med medling? I Jönköping den 22 november kl. 10-14 berättar Eleonore Lind, medlare och samtalsterapeut om ett medlingsprojekt som genomfördes under fyra år i Västra Götaland, ”Dialog och Medling” och om hur man kan använda sig av transaktionsanalys. För mer information och anmälan, kontakta Mari Granath; medlingsverksamheten.hoglandet@gmail.com

Medling i affärstvister

Medling i affärstvister – ny lagstiftning.

Malmö, Hotel Scandic S:t Jörgen.

Advokat Dan Engström och Advokat Eric M.Runesson.

För mer info www.jura.se

Medling i affärstvister

Medling i affärstvister – ny lagstiftning.
Göteborg, Hotel Scandic Crown.

Advokat Dan Engström och Advokat Eric M.Runesson.
För mer info www.jura.se

Linda Marklund Disputation

Lördagen den 28 maj 2011 kl 10.15 i Grotiussalen, Trädgårdsgatan 1.

För mer info kontakta info@s-f-m.se