Posts By: Madeléne

Missa inte! SFM Online nätverksträff 22 september med föreläsaren Lottie Wahlin: Medling vid brott- fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff
online.

22 september 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmäl dig här: Nätverksträff 22 september
Sista anmälningsdag 20/9.

Föreläsare för kvällen är Lottie Wahlin. Hennes bakgrund är: Fil.dr. i sociologi och har arbetat med forskning och utredning inom det kriminologiska fältet sedan 1990. Mellan år 2003 och 2007 arbetade hon med Brottsförebyggande rådets medlingsuppdrag, där hon främst ansvarade för kvalitetsutveckling av medling i landet. Lottie forskar om medling och är medförfattare till flera forskningsrapporter och artiklar. Hon arbetar också som lektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. (Länk till Lottie Wahlin och Eleonore Linds hemsida med information om höstens utbildning som de erbjuder → https://medlarutbildning.com/om)

Lottie Wahlin beskriver nätverksträffens innehåll enligt följande:

“Medling vid brott är ett kommunalt obligatorium att erbjuda unga. Trots detta har
aktiviteten sjunkit betänkligt. Jag kommer att presentera några resultat från våra
tidigare forskningsstudier vad gäller bl.a. metod, omfattning och medlarroller samt några resultat om medlingens nytta utifrån internationell forskning. Jag avslutar med några punkter om vad som kan behövas för att få fart på den svenska
medlingsaktiviteten.”

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli
medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

SFM Online nätverksträff 6 oktober: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff
online.

Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

6 oktober 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmäl dig här: Nätverksträff 6 oktober
Sista anmälningsdag 1/10.

Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?

En diskussionskväll med utgångspunkt i hur kommuner kan öka medlingsinflödet.
Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter angående medling vid brott. Röster från praktiker kommer att prägla kvällen.

Lyssna till Emmelie Michael, socionom, samordnare och medlare på Uppsala
ungdomsjour, som berättar sina metoder och framgångsfaktorer till varför de fått fler medlingsärenden senaste åren. De erbjuder bland annat skolor att remittera till
medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år
erbjuds medling vid polisförhör) vilket Emmelie bland annat kommer berätta mer om.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli
medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

Medling vid brott när parterna är över 21 år

SFM får in specifika förfrågningar från skolor, polis och socialtjänst där det finns parter som vill medla med anledning av brott men där de inte hittar en kommunal medlingsverksamhet som kan ta ärendet och därför kontaktar SFM för råd. 

På sista tiden har det rört fall där parterna är över 21 år. SFM har försökt vara behjälpliga att hitta kommunala medlingsverksamheter som kan åta sig detta.

Det har visat sig finnas en begränsning nämligen åldern. De flesta kontaktade medlingsverksamheterna åtar sig inte ärenden när parterna är över 21 år även då parterna samtyckt till medling. 

SFMs kommentar: 

Kommuner hänvisar ofta till 5 kap 1 c § Socialtjänstlagen (2001:453) där det framgår att kommunerna ska sörja för medling när gärningspersonen är under 21 år. Det förfaller som att flertalet kommuner tolkar detta som att de inte ska verka för medling när parterna är över 21 år vilket vi i SFM anser är olyckligt. Lag (2002:445) om medling med anledning av brott (Medlingslagen) som också Socialtjänstlagen (2001:453) hänvisar till har ingen övre åldersbegränsning när medling får genomföras. Enda åldersbegränsningen är när gärningspersonen är under tolv år och då medling endast får ske om det föreligger synnerliga skäl (5 § 2 st. Medlingslagen). Det torde därför vara fritt fram för kommuner att erbjuda medling även där parterna är över 21 år förutsatt att förutsättningar för medling är uppfyllda enligt Medlingslagen. Ingen gärningsperson och brottsutsatt ska bli tvingade att mötas igen men heller inte bli förvägrade det om de önskar att medla. 

SFM har fått förfrågan hur medlingsverksamheterna ska göra när parterna är över 21 år och bor i olika kommuner, eller om det är fler gärningspersoner som bor i olika kommuner och om det är flera brottsutsatta i olika kommuner. Vem är ansvarig att ta medlingsärendet då? Det behövs förtydligande och en gemensam linje. Det behövs ett forum där medling diskuteras och utvecklas. 

SFM försöker nu få igång en dialog och samarbete över kommungränserna. I sammanhanget vill SFM tacka för god kontakt och snabba besked från eldsjälar i de kommunala medlingsverksamheterna SFM haft kontakt med. Alla tips SFM fått följs upp och kontaktas. SFM kommer när frågan är vidare utredd skriva en nyhet om läget. 

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – med fokus på framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet”. 

SFM tackar de medverkande på nätverksträffen “Medling vid brott – med fokus på framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet”.

Det var trevligt att se medlare från olika geografiska platser i det digitala rummet, och att utbyta erfarenheter.
Kvällen inleddes med att Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, berättade om ett nytt förfarande för att nå fram till unga som begår brott i skolan. Kontentan är att det finns fler ingångar än via polisen och socialtjänsten för att få medlingsärenden, tex skolan och fritidsgårdar. Fördelarna är många:

• Fler medlingsärenden!
• Snabbare processer från brott till medling (i de flesta fall)
• Stressreducerande
• Ökad tillgänglighet
• Ökad samverkan och större kontaktnät
• Möjlighet till konsultation
• Stöd till flera

Rönnbäck beskrev hur de arbetar med egna remisser där polisanmälda brott är en ”ribba” för karaktären på ärenden.
Därefter lämnades utrymme för frågor och diskussion med fokus på tips till varandra – medlare till medlare. Rönnbäcks tankar om socialt arbete var en bra utgångspunkter för diskussion: ”Vad säger vi att vi gör? Gör vi det vi säger att vi gör? Gör det någon skillnad?”

SFM Online nätverksträff 5 maj: Medling vid brott – framgångsfaktorer för att öka medlingsinflödet

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

5 maj 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom. Anmäl dig här: https://forms.gle/unC4bKWuAaHxDAyW8

Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Vad har varit framgångsfaktorerna och fallgroparna?

Lyssna till Calle Rönnbäck, samordnare och medlare på Uppsala ungdomsjour, som berättar om ett nytt sätt att nå fram till unga som begår brott i skolan. Det nya förfarandet som innebär att Uppsala ungdomsjour erbjuder skolor att remittera till medlingsverksamheten direkt (istället för att vänta på att ungdomar under 21 år erbjuds medling vid polisförhör) har genererat i många nya medlingsärenden. “Det är elevernas arbetsmiljö och viktigt att kunna lösa dessa konflikter tidigt”, säger Calle Rönnbäck.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar (200 kr).

Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65

(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).

Det går inte att betala med faktura.