Inbjudan till Forsa-seminarium om medling vid brott den 20 september

VÄLKOMNA till seminariet som äger rum på Stockholms universitet, Campus Albano, tisdagen den 20 september kl. 17.00 – 18.30, mötesrum 25. Det är möjligt att delta via Zoom. Seminariet är öppet för alla med intresse för dessa frågor. För mer information kontakta:

ann-sofie.bergman@socarb.su.se


Zoomlänk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68307408845

Möte med IVO

Idag har SFM haft möte med IVO som är tillsynsmyndighet för medling med anledning av brott. Brottsmedlargruppen har redovisat översynen som gjorts kring omfattningen av brottsmedling i Sverige.

SFM vill tacka för deltagandet vid kvällens nätverksträff

Nätverksträffen inleddes med en presentationsrunda och bland deltagarna fanns flera olika yrkeskategorier och en stor geografisk spridning vilket var roligt och bidrog till olika perspektiv på samtalet. Därefter presenterades översynen av brottsmedlingen i Sverige som Brottsmedlargruppen i SFM under många månader arbetat med. Det har varit ett omfattande arbete (vill du ha resultatet av kartläggningen mejla brottsmedling@s-f-m.se). Därefter var det fri diskussion och erfarenhetsutbyte särskilt med fokus kring hur det fortsatta arbetet kan se ut. Tack igen till alla deltagare som gjorde nätverkskvällen så lyckad. Ni som deltog på nätverksträffen kommer imorgon att få ett mejlutskick med presentationen, information om hur ni kommer i kontakt med forskarna som skriver om medling med anledning av brott i antologin om medling och annan information från kvällen.

Brottsmedlargruppen vill också passa på att tacka alla kommuner som deltagit i denna kartläggning och vi uppskattar alla svar vi fått in. Det kan konstateras att många kommuner kämpar och försöker få till medling med anledning av brott och att flera kommuner arbetar för att öka samverkan och kunskapen om medling vilket är positivt.

Nätverksträff Medling vid brott 27 april: Översynen av brottsmedlingen i Sverige – vad gör vi nu?

27/4 kl. 18.00-20.00, online via Zoom.

Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Anmälningslänk

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff online.

Under nätverksträffen presenterar vi rykande färska resultat från översynen vi gjort kring omfattningen av brottsmedling i Sverige under 2021. Vi delger också de tankar vi har om fortsatt arbete kring hur översynen ska användas och spridas. Vi önskar också att ta del av era tankar och idéer kring hur det fortsatta arbetet kan se ut! Detta är ett öppet tillfälle att diskutera om ni har vidare tankar kring hur brottsmedlingen i Sverige kan utvecklas. 

Brottsmedlingen har under lång tid varit en eftersatt verksamhet, den används i för liten utsträckning och satsas inte på från nationellt håll. Brottsmedlargruppen i SFM har därför genom en enkätundersökning tagit reda på hur medling i Sverige sett ut under 2021. Vår intention har varit, och är, att få en bild av brottsmedlingens omfattning för att sedan kunna använda underlaget i syfte att arbeta för en nationell samordning och tillsyn av medlingen.

Vi vill också erbjuda aktiva medlare ett frivilligt kontaktnät med andra medlare för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Just detta nätverksmöte är ett steg i detta led för att försöka hitta vägar att kunna mötas som medlare med anledning av brott.

Alla som är intresserade av medling är välkomna!

Sista anmälningsdag 25/4.

Zoom-länk till nätverksträffen skickas ut till de som anmält sig en dag innan innan nätverksträffen.

Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott 6 april

SFMs brottsmedlargrupp samt forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson tackar för deltagandet vid förra veckans digitala diskussionsforum angående medling med anledning av brott.

Under två timmar så diskuterades det kring medlingens framgångsfaktorer och fallgropar, arbetet utifrån lagen om medling och förarbeten kring lagen, om ansvaret ska ligga hos kommunerna, samverkan och dess utmaningar samt behovet om nationell samordning.

Vi tog upp rutiner kring ärenden, hur vi arbetar med olika ålderskategorier och utmaningarna kring det, att det krävs politiskt engagemang för att driva medlingsfrågan och också regional drivkraft.

Vi vill också dela med oss av de svar vi fick in från mentifrågorna, där ni själva svarat vad som varit viktigt för er att få diskutera samt också vad ni tog med er från de två timmarna.

Svar i ordmoln
Svar i ordmoln

Stor tack till er alla!

Vill ni dela med er av fler tankar eller har ni kommit på ytterligare saker som ni skulle vilja belysa – maila då:

Lottie: lottie.wahlin@socarb.su.se
Maritha: maritha.jacobsson@soc.uu.se

Tack till medverkande vid nätverksträffen idag

Dagens nätverksträff hade mycket god uppslutning vilket visar på att det finns ett intresse av att nätverka. Kvällen bjöd på tre huvudtalare med lång medlingserfarenhet som delade med sig av några av sina mest minnesvärda medlingar som övriga deltagare sedan kunde reflektera kring. Det var ett lärorikt möte mellan engagerade medlare och medlingsintresserade från norr till söder i vårt land. Det är fantastiskt vilket utbyte av erfarenheter och inspiration en sådan här nätverksträff kan ge! Ett medskick: den mest minnesvärda ”medlingen” kan också vara ett förmöte. Tack till samtliga deltagare!