Posts By: lina

Föreläsning om barn som tar avstånd från en förälder

Emellanåt stöter vi som arbetar med familjetvister och verkställighetsmål på situationer där barn tar avstånd från en förälder. Det blir då viktigt att försöka förstå något om dynamiken i barnets avståndstagande, är det ett berättigat avståndstagande utifrån föräldrabrister, handlar det om en ansträngd relation mellan barn och förälder eller har det att göra med den omstridda termen alienation?

Den 15 oktober 2020 höll Michael Saini, professor vid fakulteten för socialt arbete vid University of Toronto en digital heldagsföreläsning anordnad av Familjerättssocionomernas Riksförening, FSR. Saini undervisar i familjemedling på fördjupningsnivå, är styrelseledamot i The Association of Family and Concilliation Courts (AFCC), är redaktionsledamot för Family Court Review och Journal of Divorce and Remarriage och har över 100 publikationer inom området.

Michael Saini var under föreläsningsdagen mån om att förtydliga och fördjupa en del centrala begrepp och perspektiv inom ämnesområdet. Han var också mån om att belysa hur modern forskning närmar sig frågan för att markera avstånd från 80-talets psykiatriska perspektiv och begreppet PAS.

Det neutrala begrepp som nu ofta används på engelska är resist and refuse dynamics -RRD , begreppet beskriver barnets motstånd eller vägran till kontakt utan att låsa fast orsak. Saini redovisade under dagen olika professionellas åsikter och synpunkter samt talade om en del bemötandestrategier och behandlingsalternativ. Han återkom till att man bör vara noga med att skilja på alienerande föräldrabeteenden som kan uppkomma i högkonfliktseparationer och ibland blir ett vapen i vårdnadstvister och mer grundläggande alienerande föräldrabeteenden som kan ha sitt ursprung i personlighetsstörningar eller sjukdom samt vara mycket skadliga för barn. Vissa argumenterar för att de känslomässiga skadorna som barn kan utsättas för bör jämställas med barnmisshandel.

Frågor om RRD är berörande och intressanta. Just nu pågår mycket ny forskning inom ämnesområdet och flera nya böcker har publicerats. SFM bevakar detta och funderar på hur vi kan fördjupa oss i frågan och hoppas på att snart få återkomma i ämnet. Har du tankar hör gärna av dig!

Nina Stenbom, styrelseledamot SFM

Online nätverksträff om digitala lösningar vid medling, 1 december

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till en nätverksträff online. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter angående digitala lösningar vid medling. Hur medlar vi på distans, och hur påverkas medling av coronapandemin? Tips och trix i form av erfarenhetsutbyte kommer att prägla kvällen.
Anmäl dig här: https://bit.ly/3m9WulH
1 december 2020 kl. 17:30 – 19:30 ca, via Zoom.
Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar för 2021 (200 kr).
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65.
Maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se

SFM afterwork och nätverksträff 1 december: “Medling och digitala lösningar”

Nätverksträffen som skulle hållas 1 december på O’Learys i Stockholm kommer ske digitalt (via Zoom) istället med hänsyn till rådande omständigheter med Covid-19.

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff och afterwork. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter angående digitala lösningar vid medling. Hur medlar vi på distans, och hur påverkas medling av coronapandemin? Tips och trix i form av erfarenhetsutbyte kommer att prägla kvällen. Inriktning medling vid brott, men alla som är intresserade av ämnet är välkomna.

Vi träffas digitalt och samtalar om kvällens tema. Syftet med nätverksträffen är att personer ur olika yrkeskategorier inom Medling kan utbyta idéer, metoder och erfarenheter.

Anmäl dig här.

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli medlemmar för 2021 (200 kr).

Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.

 

Inställt pga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Afterwork och nätverksträff om familjemedling den 22 oktober: “Låsta lägen – hur kan man som medlare gå tillväga?”

Inställt pga Folkhälsomyndigheternas rekommendationer, vi återkommer med ett nytt datum när läget ser annorlunda ut.
Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff. Under ledning av SFMs styrelse kommer vi att utbyta erfarenheter av familjemedlingar där utsikterna för en överenskommelse till synes varit små, men där parterna ändå nått en samförståndslösning.

Anmäl dig här: https://bit.ly/2G5CIrE

Begränsat antal platser, först till kvarn.

22 oktober 2020 kl. 17:30 – 19:30 ca.
O’Learys Östermalm, Storgatan 27, Stockholm.
(Anmäl dig senast den 16 oktober 202)
Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet. Alla som är intresserade av familjemedling är välkomna.
Anmälningsavgiften är 220 kr för medlemmar och 290 kr för de som inte önskar att bli medlemmar. Avgiften inkluderar lättare middag och en valfri dryck. Vänligen informera oss om eventuella allergier i samband med anmälan.
Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Antalet deltagare och sammankomsten i stort är anpassad efter Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

Medlingens dag flyttas fram

På grund av coronakrisen så behöver vi tyvärr ställa in Medlingens dag som var planerad att hållas i oktober. Vår ambition är att under hösten istället erbjuda webbinarier angående intressanta ämnen på medlingsfältet. Kom gärna med förslag på ämnen info@s-f-m.se
Vi återkommer med ett nytt datum för Medlingens dag så snart som möjligt!

Delta på SFMs årsmöte online (onsdag 22/4)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till årsmöte.

Den 22 april 2020 Kl 17.30 kommer vi att hålla mötet digitalt.

Anmäl dig nedan om du önskar att vara med digitalt, vi kommer då att skicka ut en länk till dig för att vara med på mötet.

Anmäl dig här.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars.

After work 3 mars 2020, Familjemedling – I huvudet på en domare

Under trevliga och lättsamma former sammanstrålade ca 25 personer med olika yrkesroller men med ett gemensamt intresse för familjemedling för att lyssna på Anna Flodin, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Anna, som har ett särskilt ansvar och intresse för de humanjuridiska frågorna vid domstolen, och tidigare varit engagerad i SFM´s styrelse lotsade församlingen genom de familjerättsliga målens handläggning vid domstolen och de överväganden en domare ställs inför. Frågor som vilka mål/ärenden är egentligen medlingsbara, när är en bra tid för medling och vem är en lämplig medlare enligt domstolen diskuterades. Många i rummet var aktiva medlare men många var också nyfikna på medling som verktyg och intresserade av att höra mer om domstolens syn på medling.

Många utbyten av tankar och erfarenheter luftades under kvällen och sorlet runt borden över ett glas och lite goda snacks denna mörka och regniga tisdagskväll i Häktets ölbar visade verkligen hur viktigt och engagerande det är med tvärprofessionellt möten. När det var dags för uppbrott tror jag vi var många som gick hemåt med en och annan ny tanke, en känsla av goda och respektfulla möten mellan engagerade personer och värmen av att delade tankar är gott och berikande!

Afterwork och nätverksträff om familjemedling 3 mars (anmälningslänk)

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Länk till anmälan

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).