Posts By: lina

Medlingens dag flyttas fram

På grund av coronakrisen så behöver vi tyvärr ställa in Medlingens dag som var planerad att hållas i oktober. Vår ambition är att under hösten istället erbjuda webbinarier angående intressanta ämnen på medlingsfältet. Kom gärna med förslag på ämnen info@s-f-m.se
Vi återkommer med ett nytt datum för Medlingens dag så snart som möjligt!

Delta på SFMs årsmöte online (onsdag 22/4)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till årsmöte.

Den 22 april 2020 Kl 17.30 kommer vi att hålla mötet digitalt.

Anmäl dig nedan om du önskar att vara med digitalt, vi kommer då att skicka ut en länk till dig för att vara med på mötet.

Anmäl dig här.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars.

After work 3 mars 2020, Familjemedling – I huvudet på en domare

Under trevliga och lättsamma former sammanstrålade ca 25 personer med olika yrkesroller men med ett gemensamt intresse för familjemedling för att lyssna på Anna Flodin, rådman vid Stockholms tingsrätt.

Anna, som har ett särskilt ansvar och intresse för de humanjuridiska frågorna vid domstolen, och tidigare varit engagerad i SFM´s styrelse lotsade församlingen genom de familjerättsliga målens handläggning vid domstolen och de överväganden en domare ställs inför. Frågor som vilka mål/ärenden är egentligen medlingsbara, när är en bra tid för medling och vem är en lämplig medlare enligt domstolen diskuterades. Många i rummet var aktiva medlare men många var också nyfikna på medling som verktyg och intresserade av att höra mer om domstolens syn på medling.

Många utbyten av tankar och erfarenheter luftades under kvällen och sorlet runt borden över ett glas och lite goda snacks denna mörka och regniga tisdagskväll i Häktets ölbar visade verkligen hur viktigt och engagerande det är med tvärprofessionellt möten. När det var dags för uppbrott tror jag vi var många som gick hemåt med en och annan ny tanke, en känsla av goda och respektfulla möten mellan engagerade personer och värmen av att delade tankar är gott och berikande!

Afterwork och nätverksträff om familjemedling 3 mars (anmälningslänk)

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Länk till anmälan

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte 22 april (Anmälningslänk)

Svenskt Forum för Medling och konflikthantering kallar till Årsmöte!

Den 22 april 2020 Kl 17.30 på Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm, Södermalm.

Anmälningslänk

Efter årsmötet bjuder SFM medlemmarna på enklare förtäring och samkväm.

Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet, skall vara ordföranden tillhanda minst en kalendermånad före årsmötet dvs. 24 mars. Anmälan kommer upp på hemsidan inom kort.

Hjärtligt välkomna!

Vi tar tacksamt emot anmälan till mötet.

Årsmötets agenda

* 1.Val av ordförande för årsmötet

* 2. Val av sekreterare för årsmötet

* 3. Mötets behöriga utlysande

* 4. Styrelsens verksamhetsberättelse, och ekonomisk rapport

* 5. Revisorns revisionsberättelse

* 5. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

* 6. Fastställande av medlemsavgift

* 7. Behandling av budget och verksamhetsplan

* 8. Behandling av inkomna medlemsförslag

* 9. Val av ordförande samt ytterligare minst fyra styrelsemedlemmar och två suppleanter

*10. Val av valberedning

*11. Val av revisor

*12. Mötet avslutas.

Nätverksträff om Familjemedling 3 mars på restaurang häktet

Kvällens gäst är Anna Flodin, Rådman vid Stockholms tingsrätt med engagemang i familjerättsligt arbete och tidigare engagerad i SFM.

Vi träffas under trevliga former, samtalar om kvällens ämne och utbyter erfarenheter om familjemedling i allmänhet

Vad är domarens  förväntan på medlingen, vad önskar sig domaren av medlaren, finns det en debatt domare emellan om medlingens styrkor och svagheter i familjemålen? Har synen på medling förändrats? Detta och säkert mycket mer får vi chans att prata med Anna om under kvällen!

Anmälningsavgiften är 200 kr för medlemmar (270 kr för icke-medlemmar) och inkluderar enkel plockmat och en valfri dryck.

3/3 kl 17.30 – 19.30. Hornsgatan 82. Tunnelbana: Zinkensdam eller Mariatorget. Anmälan: www.s-f-m.se (anmälningsformulär kommer upp inom kort).