Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner

SFMs Brottsmedlargrupp i samarbete med forskare Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson bjuder in till: Kunskapshöjande diskussionsforum med forskarperspektiv kring medling med anledning av brott – för brottsmedlare i Sveriges kommuner.

Datum: 6 april

Tid: kl. 10-12

Plats: Digitalt via Teams

SFMs Brottsmedlargrupp, tillsammans med forskarna Lottie Wahlin och Maritha Jacobsson, bjuder nu in alla kommuners ansvariga medlare med anledning av brott till ett två timmars digitalt diskussionsforum. Detta för att utbyta erfarenheter, tankar och åsikter om hur det är ordnat med medling med anledning av brott i landet.

Forskarna Lottie och Maritha har tidigare skrivit flera forskningsrapporter och debattartiklar om medling med anledning av brott i Sverige och arbetar nu, bland annat, med att sammanställa ett av kapitlen till en antologi om medling. Det kapitel de skriver handlar om medling med anledning av brott och de önskar nu komma i kontakt med Dig som arbetar med medling idag för att vi yrkesverksamma ska få bidra med en tydlig lägesrapport och samtidsbild av medling i realiteten. Forskarna vill veta hur just Du upplever arbetet med medling efter brottshändelser.

Om du önskar delta och inte fått inbjudan via din mail, ta kontakt med SFM´s brottsmedlargrupp genom brottsmedling@s-f-m.se