Missa inte! SFM Online nätverksträff 22 september med föreläsaren Lottie Wahlin: Medling vid brott- fördelar utifrån ett brottsofferperspektiv

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) bjuder in till nätverksträff
online.

22 september 2021 kl. 17:30 – 19:30 ca, Via Zoom.
Anmäl dig här: Nätverksträff 22 september
Sista anmälningsdag 20/9.

Föreläsare för kvällen är Lottie Wahlin. Hennes bakgrund är: Fil.dr. i sociologi och har arbetat med forskning och utredning inom det kriminologiska fältet sedan 1990. Mellan år 2003 och 2007 arbetade hon med Brottsförebyggande rådets medlingsuppdrag, där hon främst ansvarade för kvalitetsutveckling av medling i landet. Lottie forskar om medling och är medförfattare till flera forskningsrapporter och artiklar. Hon arbetar också som lektor vid institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. (Länk till Lottie Wahlin och Eleonore Linds hemsida med information om höstens utbildning som de erbjuder → https://medlarutbildning.com/om)

Lottie Wahlin beskriver nätverksträffens innehåll enligt följande:

”Medling vid brott är ett kommunalt obligatorium att erbjuda unga. Trots detta har
aktiviteten sjunkit betänkligt. Jag kommer att presentera några resultat från våra
tidigare forskningsstudier vad gäller bl.a. metod, omfattning och medlarroller samt några resultat om medlingens nytta utifrån internationell forskning. Jag avslutar med några punkter om vad som kan behövas för att få fart på den svenska
medlingsaktiviteten.”

Anmälan är gratis för er som redan är medlemmar i SFM, eller som väljer att bli
medlemmar (200 kr). Betalning sker genom swish till nr: 123 198 87 65
(maila oss om du önskar kvitto: info@s-f-m.se).
Det går inte att betala med faktura.