Uppdragsutbildning: Grundutbildning i medling vid brott (Stockholms universitet)

Medlingsvänner nu finns en utbildning att längta efter. Det är Stockholms universitet, socialt arbete, som kommer att erbjuda medling vid brott som en uppdragsutbildning. Det är Lottie Wahlin, en medlingslegendar vars forskning vi länkat till här på SFMs hemsida, som håller utbildningen. Information finns här:

Uppdragsutbildning i medling vid brott