SVT Nyheter: ”Gärningsmän ställs öga mot öga med offret: Effektiv metod”

I Uppsala startade medlingsverksamheten för över 25 år sedan och nu satsas
ytterligare resurser på det beprövade arbetssättet. ”Fler medlingar mellan
gärningsmän och offer. Det är en av delarna i en kraftsamling som ska till för att stävja den ökade ungdomskriminaliteten i Uppsala.” I reportaget beskrivs positiva effekter av medling vid brott. ”Enligt enkäter som Socialtjänsten gjort är både offer och förövare nöjda efteråt.” Medlingen ska också utökas för att ”(…) kunna ske på skolor med hjälp av utbildad socialtjänstpersonal på plats.”

En utökning av medlingsverksamheten i Uppsala ser SFM som mycket positivt.

Se hela artikeln och reportaget här:

SVT Nyheter, Uppsala