Pressmeddelande från Uppsala kommun: ”Medlingssamtal kan vara ett sätt att gå vidare efter ett brott”

♦ Pressmeddelande från Uppsala kommun ♦

Ett medlingssamtal kan vara till hjälp i bearbetningen av brottshändelsen och har visat sig vara uppskattat av både brottsutsatt och gärningsperson (den genomsnittliga skattningen är 9/10). Socionomen och medlaren Calle Rönnbäck säger att: ”Medling är en av få insatser som erbjuds brottsoffret. Rättsväsendet har annars i princip främst fokus på gärningspersonen och att den personen ska få sitt straff. Medlaren är med som stöd i samtalet. Det är de unga som styr samtalet och bestämmer vem eller vilka som ska vara med.”

Se hela pressmeddelandet här:

https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/nyheter-och-pressmeddelanden/medlingssamtal-kan-vara-ett-satt-att-ga-vidare-efter-ett-brott/

SFM uppmanar fler kommuner att ge information om medling på sina hemsidor, det är trots allt en lagstadgad skyldighet att kunna erbjuda medling vid brott.