”Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.”

Det är roligt att medling är föremål för studier. Nedan kommer ett lästips med värdefulla inputs där studien tangerar flera olika fält så som socialt arbete, kriminologi, viktimologi och sociologi. Det är ett examensarbete för masterexamen i socialt arbete skriven av Helena Hellqvist med rubriken: Medling vid ungdomsbrott. En analys av komplexiteten i att mötas.