Konferens om konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet

SFM har tidigare rapporterat om Fryshusets olika initiativ för att öka kompetensen i konfliktlösning och medling. Målsättningen är att öka kunskapen och engagemanget för demokrati och fredsbyggande. Nu arrangerar Fryshuset en konferens med tema konfliktlösning som metod för att minska ungdomsbrottslighet. Idag på rapport ges ett inslag om detta som du kan se här:

Rapport, SVT Play

”De konfliktlinjer som skapar problem kan inte ordnas upp av Fryshuset, av polisen
eller socialarbetare. Det krävs en gemensam insats”, säger Colin Craig, en av
freds- och konflikthanterarna i inslaget.