Hur påverkas medling av coronapandemin?

Hur påverkas medling av coronapandemin?

2020 har varit ett annorlunda medlingsår där alternativa konfliktlösningsmetoder och kreativiteten har fått extra stort utrymme på flera håll. Medling som promenadmöten, samarbetssamtal som konferenssamtal via telefonen- och helt nya vägar som det inte ens var tal om innan coronapandemin är nu en vardag. Tror ni fördelarna med medling öga mot öga förvinner om medlingen sker digitalt?

SFMs brottsmedlargrupp har kontaktat olika kommuner för att få svar på hur medling vid brott påverkas av coronapandemin. Svaren är inte entydiga. Vissa kommuner har fått stänga ner sina medlingsverksamheter medan andra har fått medlingen att blomstra under rådande pandemi. Hur har de som fått en lyckad utveckling gjort?

Ett exempel är en kommun som under kort tid fått in många nya medlingsärenden i samband med att medlingsverksamheten har gått ut till alla högstadieskolor och erbjudit skolmedling i ärenden som skett i anslutning till skola och där brottet polisanmälts. Detta i ett led att erbjuda medling snabbare i samband med begånget brott. Det är också direkt kopplat till att ungdomsbrotten ökat samt att det har gått ner i åldrarna. Kommunen ser på ärenden i skolmiljö som polisanmälts som prioriterande.

Från andra håll med lyckad utveckling beskrivs att medlingsverksamheterna har fått ökat inflöde av medlingsärenden och att de kommer från polisen. Det goda samarbetet med polisen och ökat inflöde av medlingsärenden framhäver flera medlare är nyckeln för en lyckad medlingsverksamhet.

Coronapandemin är inte över än och vi medlare lär oss ständigt nya verktyg. Hur medling påverkats av coronapandemin är fortfarande för tidigt att säga men det är ett intressant område att undersöka vidare.

Hör gärna av er till SFM och berätta hur er medlingsverksamhet påverkats av pandemin: info@s-f-m.se