Tidskrift för Kriminalvård (TfK) skriver om Medling

Ett samtal mellan SFM:s ordförande Pia Törnstrand och Arne Bogren mynnade ut i en publikation i Tidskrift för Kriminalvård (TfK) med ämnet ”Medling- mellan brottsoffer och gärningsperson. En process som kan läka sår”. I artikeln beskrivs:

  • Vad medling vid brott är
  • Vilka fördelarna är för brottsoffer och gärningsperson att delta i medling
  • Vilka som tackar nej till medling – och anledningen varför
  • Vad man vet om återfall hos de som deltar i medling
  • Hur brottsoffren upplever medlingen
  • Hur Sverige står i förhållande till andra nordiska länder avseende medling vid brott
  • Önskvärda förändringar, vikten av central styrning (nationell samordning) av medling

Läs artikeln i sin helhet här→

Tidskrift för Kriminalvård (TfK)