Socialstyrelsen önskar SFM:s synpunkter

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering inbjuds av Socialstyrelsen att lämna synpunkter gällande deras förslag till allmänna råd om handläggningen av ärenden som gäller unga lagöverträdare. Dessa allmänna råd behandlar bland annat medling med anledning av brott.

Ledamot Emmelie Michael har ingått i den referensgrupp som Socialstyrelsen haft
under tiden som de arbetat med att bearbeta de allmänna råden, se över handboken samt kunskapsstödet gällande unga lagöverträdare. Ledamot Emmelie samt
ordförande Pia Törnstrand har också i våras varit hos Socialstyrelsen för att diskutera just medling med anledning av brott.