SFM kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering (SFM) kan bistå kommuner med stöttning kring nätverksträffar, workshops, utbildningsdagar och liknande aktiviteter kopplat till medling.

SFM syftar att vara en mötesplats för alla som arbetar med, eller är intresserade av medling och konflikthantering. SFM arbetar aktivt för att främja samarbete och bilda starka nätverk. Syftet med nätverksträffar och liknande aktiviteter är att personer och olika yrkeskategorier som på olika sätt använder medling som arbetsredskap, eller har medling som forskningsområde, kan utbyta idéer, metoder och erfarenheter med varandra.

Detta har visat sig vara uppskattat och SFM vill främja att fler kommuner håller nätverksträffar.

Behöver ni hjälp med förslag på ämnen, områden, talare eller behöver ni annat stöd för att kunna arrangera en nätverksträff eller liknande aktivitet tveka inte att kontakta oss:

info@s-f-m.se