Tänk om folk visste vad medling skulle kunna göra för dem…

Se denna ledare:

[https://www.dn.se/ledare/lisa-magnusson-pensionarerna-i-trollhattan-visar-vagen/]

Har ni läst om det som hände i Trollhättan? Pensionärer arrangerar bingoaftnar och trakasserats av ungdomar som skrikit könsord, kastat sten och uppträtt hotfullt. Sedan kom artiklar om hur ”otroligt” det var av ungdomarna som sagt förlåt och att de tagit ansvar för vad de gjort. SFM tycker att det är bra att det skrivs om och
uppmärksammas. Tänk om folk bara visste om att medling skulle kunna hjälpa i så mycket. SFM ser att medling är okänt och att folk inte förstår att brottsutsatta faktiskt kan vilja annat än hämnd.

”Alla vi som arbetar med medling, ser vilket kraftfullt instrument en väl
genomförd medling är. Trots det brottas vi hela tiden med hur svårt det är att nå ut till ungdomar, poliser, vuxna som finns runt ungdomar och till
allmänheten. Information är en färskvara, och mycket tid går åt till att
informera, om och om igen. Trots detta är det svårt för budskapet att få fäste. […] Medlingen är konfliktlösande och därmed förbyggande mot nya konflikter. Det är fredsarbete på gräsrotsnivå!”

(SFMs ledamot Ingela Torstensson-Hedberg, koordinator för medlingsverksamheten i
Nordvästra Skåne, i Polfors, 2018, s. 1-2.)