Dödsstöten för Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå?

Umeå kommun befinner sig i spartider. Hårda sådana som drabbar de mest utsatta och behövande. Det har tagits fram förslag till neddragningar inom verksamheter, alla lika viktiga, och som i vårt fall nedläggning av brottsofferstödet! Brottsoffer som har det nog svårt blir fråntagna möjligheten till samtalsstöd hos oss. Förslag gällande medling är att lägga över medlingsärenden på annan verksamhet. Detta har skett i andra kommuner i landet och lett till att de lagstadgade medlingsverksamheterna självdött. Umeås Centrum för medling och brottsofferstöd hotas nu av samma öde. Detta i en tid där förebyggande arbete är viktigare än någonsin med ökande problem i olika stadsdelar. Medling är en effektiv och billig investering för tryggheten i vår stad. Om en gärningsman och ett brottsoffer får möjlighet att delta i medling
och brottsoffer stödsamtal så minskar risken radikalt för upprepade brott.
Detta är konstaterat genom forskning. Det är bedrövligt att inte medling har en
nationell samordnare som kan förhindra att fler välfungerande verksamheter kvävs.

Kristina Holmström, samordnare, Centrum för medling och brottsofferstöd i Umeå.