Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Afterwork för alla som är intresserade av medling vid brott 17 juni

Svenskt Forum för Medling och Konflikthantering bjuder in till nätverksträff och afterwork under ledning av ordförande Pia Törnstrand samt ledamöter Sara Nyström och Emmelie Michael. Alla som är intresserade av medling vid brott är välkomna.

Ämne för kvällen: ”Hur marknadsför vi medling med anledning av brott?”
Antalet ärenden som kommer in till brottsmedlare runtom i landet har halverats sedan några år tillbaka och i många kommuner erbjuds inte medling alls. Därför jobbar SFM aktivt med frågan gällande nationell samordning. Ämnet för kvällen syftar till att prata om hur vi som medlare bättre kan bygga upp verksamheten kring medling så att samverkanspartners känner sig trygga med medlingsförfarandet. Vi kommer även att prata om hur vi kan stärka oss själva i rollen som medlare och hur vi kan arbeta för att få in fler ärenden till medling.

På denna nätverksträff för vi tillsammans en dialog om hur vi ser på mot- och framgångar i vårt gemensamma arbete med medling.

Måndag 17 juni 2019 kl. 17:30 – 19.30
Restaurang Häktet, Hornsgatan 82, Stockholm
Anmäl dig HÄR senast den 14 juni.

Anmälningsavgiften är 220 kr (270 för icke medlemmar) och inkluderar en valfri dryck och enkelt tilltugg.