Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Välkomna till Årsmöte och Medlemsaktivitet 25 april 2018!

Årsmöte för medlemmar 16:00-17:00
Förslag som en medlem önskar få behandlat på årsmötet skickas in senast 15 april. Förslagen skickas till SFM:s hemsida: info@s-f-m.se.

En av årsmötets uppgifter är att välja ny styrelse för det kommande året. Om du har förslag på kandidater (eller själv skulle vilja delta i styrelsens arbete) får du gärna meddela detta. Enklast genom att snarast kontakta valberedningen som består av Gert Nilsson (gert.nilsson@eldrimner.se).

Under årsmötet kommer vi att informera vad som hänt under det gångna året och vår målsättning inför det nya året. En verksamhetsberättelse för det gångna året och nödvändiga bokslutshandlingar kommer att finnas tillgängliga för medlemmarna vid årsmötet. Se tidigare kallelse, finns tillgänglig på hemsidan www.s-f-m.se.

Fika, medlemsaktivitet samt tillfälle för nätverkande 17:00-19:00
SFM bjuder på smörgås och dryck!

Medlemsaktivitet
”Reparativa processer”
Rörelsen kring Reparativ Rättvisa har en stark förankring inom medling världen över. Dock är tänket inte lika välkänt här i Sverige. Reparativa processer kan användas med stor framgång där parterna har olika behov.
SFM:s ordförande Pia Törnstrand går igenom grundtankarna kring reparativa processer och ger exempel på tillämpningar av dessa.
Vad kan våra olika yrkeskategorier bidra med för att utveckla reparativa processer inom sitt medlingsområde – styrelsen berättar och svarar på frågor.

Plats:
Kristinehovs Malmgård (Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm).

Anmäl er till: info@s-f-m.se.
Avgift för icke medlemmar, 200 kronor – sker på SFMs hemsida www.s-f-m.se eller via swish: 1231988765 (skriv ”betalning medlemsavgift” och ditt namn i meddelandefältet).
För att anmäla dig: maila info@s-f-m.se