Internationellt EU-projekt: FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor)

I och med ökad rörlighet för europeiska medborgare uppstår fler och fler gränsöverskridande arvsfall. Det är ett viktigt område och en möjlighet för medling. Det tvååriga internationella EU-projektet FOMENTO (Främjande av medling i gränsöverskridande arvsfrågor) –  söker medlare som är villiga att delta i en kort undersökning angående medling och arvsfall inom EU.

Mer information om projektet: http://www.fomentonet.eu

Alla som har någon sorts kontakt med gränsöverskridande arvsfall är välkomna att delta. Undersökningen görs i 6 EU-länder: Italien, Frankrike, Österrike, Tyskland, Polen och Sverige.

Tidsåtgången för att svara på frågor på telefon är ca 30 minuter, samt en enkät, tidsåtgång fem minuter. https://fomento.limequery.com/832261?lang=sv

Kontakta Robert Boch för medverkan: r.boch@mediatorzy.pl