Ett samtal om medling i familjemål och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna

”Den 2.2.2018 träffade jag och min kollega riksdagsledamoten Eva Solberg,
talesperson för familjerättsfrågorna inom Moderatkvinnorna, för att prata om medling i
familjemål. Och familjerättstvisterna som ökar i domstolarna. Eva var mycket
intresserad av vad vi som verksamma medlare har för synpunkter och önskemål. Vi pratade om den nya vårdnadsutredningen ”Se barnet!”, utbildnings- och
lämplighetskrav för medlare, en plattform för förmedling av medlare samt finansiering genom försäkringsbolagens rättsskydd och statens rättshjälp, så att man slipper
stämma i domstol för att kunna få finansiering av medling.”

(Alexandra Lyckman, Advokat och SFMs vice ordförande)