Var tredje kommun utan medlingssamtal

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/var-tredje-kommun-utan-medlingssamtal

SFM ser mycket allvarligt på att många kommuner inte erbjuder medling. Vi ser åter igen behovet av en nationell samordning gällande medling i Sverige. Det är en fråga som ständigt är aktuell och som vi konstant arbetar med från SFM:s håll. Medling är ett verksamt instrument för både unga gärningspersoner och de personer som blir utsatta för brott, möjligheten till medling bör öka istället för minska. Det är viktigt att frågan lyfts och SFM ser positivt på att det skrivs om medling. Vi hoppas på att en nationell samordning kan ordnas för att säkerställa att medling erbjuds och blir av.