SFM remissyttrande – Ja till förslag om utveckling av medling i familjemål

Efter att SFM intervjuats angående medlingsförfarandet i den nya vårdnadsutredningen, inbjöds föreningen att yttra sig som remissinstans. SFM välkomnar flera av förslagen om medling i betänkandet Se barnet! men anser i sitt remissyttrande bland annat att utbildningskravet för medlare ska konkretiseras, att sekretess ska gälla och att frågeförbud ska införas.
SFM Remissyttrande